Foto: Frederik Dahl Kehlet

Kender du flagreglerne?

Det er vigtigt, at du sætter sig ind i reglerne for flaghejsning og følger dem, når du hejser og tager flaget ned.
Reglerne kan du finde på Justitsministeriets hjemmeside.

Flaghejsning

Når du får til opgave at stå for flaghejsningen, kan du gøre det sådan:

1. Sammen med en kammerat fastgør du flaget til flaglinen - selvfølgelig med et flag-knob, også hvis der er et øje i flagets faste line.
2. Sig højt: “Respekt for flaget!”. Alle i uniform hilser flaget ved at gøre honnør.
3. Flaget hejses roligt til tops.
4. “Hånd ned” siger du højt, og I synger f.eks. “Vaj højt, vaj stolt, vaj frit” eller “Der er ingenting, der maner” fra Spejdersangbogen. 

Når flaget tages, sker det samme i omvendt rækkefølge, og I synger f.eks. “Fra himlen er du faldet”.