Billede fra en brandøvelse, i et gammelt telt.
Billede fra en brandøvelse, i et gammelt telt.
?

Grupper, distrikter og centre er dækket af korpsets fælles forsikringer, men derudover er der ofte behov for at supplere med andre forsikringer. I denne artikel er beskrevet de forsikringer, der kan være relevant og der er også en tjekliste.

Følgende forsikringer skal grupperne selv tegne

Ejer gruppen eller distriktet bygninger og/eller inventar er det deres ansvar at tegne de nødvendige forsikringer som dækker brand, storm, vandskade, tyveri mm. Brug tjeklisten til at se hvad der kan være relevant.

Samarbejdsaftale med Topdanmark

KFUM-Spejderne i Danmark har indgået aftale med Topdanmark om at tegne forsikring på særlige vilkår for grupper, distrikter og Grønne Centre. Forsikringerne omfatter: 

  • Bygning
  • Erhverv / Løsøre
  • Arbejdsskade

Derudover tilbyder Topdanmark individuel tegning af forsikring på bil/båd/trailer/havetraktor/traktor og forsikringer ved store arrangementer.

Ønsker gruppen/distriktet tilbud på forsikring fra Topdanmark, kan Topdanmark kontaktes gennem vores portal hos dem, som finder her.

 

Tjekliste

Bygning

  • Grupper som bor i lejede lokaler kan/skal ikke tegne forsikring, da det er udlejers opgave at tegne de nødvendige forsikringer. I kommunale lokaler er der ingen forsikring, da kommunerne er selvforsikrede.

Erhverv/løsøre

  • Erhverv/løsøre forsikring dækker typisk inventar i spejderhytter, udstyr til spejderture, bålhytter og shelters. Har man udstyret opbevaret på flere adresser er det vigtigt at få noteret alle adresser i policen og få fordelt forsikringssummen på de enkelte adresser.
  • Forsikringssummen bør altid afspejle, hvad det vil koste at købe nyt udstyr, da der ellers er risiko for ikke at få dækket hele skaden.

Arbejdsskade for egne ansatte

  • Grupper som har ansatte til f.eks. rengøring eller hyttevedligehold skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Biler/både/trailer/havetraktor/traktor

  • Er gruppen ejer af bil, båd og/eller trailer, så bør det tjekkes om der er de lovpligtige forsikringer.

Rejseforsikring

  • Ved rejser til udlandet kan gruppen købe rejseforsikring til deltagerne i turen gennem korpset. Rejseforsikringen er tegnet gennem Topdanmark og kan fås for det antal deltagere og antal rejsedage som turen varer. Yderligere information kontakt Administrationscentret på tlf. 70 10 26 66 eller på mail info@kfumspejderne.dk

For kasserer og forsikringsansvarlige i grupper og på centre

Har gruppen eller centeret tegnet bygnings- og løsøreforsikring igennem korpsets aftale med Topdanmark?

Se vilkår på vores portal hos Topdanmark