Spejdere maler
Spejdere maler
Johny Christensen

Hvornår dækker forsikringen

Som udgangspunkt er man som spejderleder og frivillig ikke dækket af en arbejdsskadeforsikring i forbindelse med deltagelse i spejderaktiviteter. Spejderaktiviteter er defineret meget bredt og kan være alt fra løb, ture, ugentlige aktiviteter til arbejdsdag for alle medlemmer i spejderhytten.

Arbejdsskadeforsikringen dækker f.eks. ved deltagelse i større bygge- og renoveringsopgaver på en spejderhytte eller et spejdercenter og hvor opgaven ikke løses i sammenhæng med de opgaver, man normalt løser som leder/frivillig.

Eksempel på en aktivitet som ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen

En arbejdsdag i spejderhytten, hvor alle medlemmer og pårørende er inviteret til at deltage er som udgangspunkt en del af den normale spejderaktivitet.

Eksempel på en aktivitet som er dækket af arbejdsskadeforsikringen:

En gruppe forældre påtager sig, at udskifte vinduer i spejderhytten.

Særligt for ansatte i spejdergrupper og centre

Hvis der er tale om ansættelse af personer, hvor der udbetales løn/honorar til en eller flere personer for at løse en opgave er de ikke dækket af forsikringen. I det tilfælde skal gruppen/centret selv tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.