Der bygges mælkekassetårn - i samarbejde
Der bygges mælkekassetårn - i samarbejde
Emil Munthe

Hvornår dækker forsikringen?

Forsikringen dækker i forbindelse med arrangementer, møder, ture og aktiviteter hvor det er KFUM-Spejderne (Grupper, Distrikter, Korps) der står som ansvarlig for begivenheden.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker skader, der kan opstå som følge af aktiviteten på personer og/eller ting, som ikke er en del af aktiviteten. Det betyder, at en gruppes eget udstyr eller deltagernes eget udstyr ikke er dækket, ligesom de personer der deltager ikke er dækket af ansvarsforsikringen.

For personer som deltager i aktiviteten, kan de blive dækket, hvis der er tale om en aktivitet der er tilrettelagt på en uforsvarlig måde eller der har været et utilstrækkeligt tilsyn med deltagerne.

Hvad er ikke dækket?

Deltagere der kommer til skade som følge af et hændeligt uheld i forbindelse med en aktivitet kan ikke få skaden dækket af ansvarsforsikringen. Der kan i stedet blive tale om at søge dækning via egen ulykkesforsikring eller KFUM-Spejdernes kollektive ulykkesforsikring.

Skader forvoldt med motordrevet køretøj dækkes ikke. Det vil altid være den ansvarsforsikring som er tegnet for køretøjet, der skal dække.

Læs mere om vilkår her på vores portal hos Topdanmark