4.4 Ejendomspuljen/Jens Granes Fond

KFUM-Spejderne administrerer Jens Granes Fond, der er stiftet i 50-året for påbegyndelsen af spejderarbejdet i KFUM-Spejderne. Fondens formål er at hjælpe enheder i korpset med anskaffelse og indretning af lejr- og mødefaciliteter til brug i spejderarbejdet. I det omfang enheder i korpset er medopretter af en selvejende institution, eller hvor enheden erhverver en fast ejendom i sameje med en lokal enhed i et andet korps/forbund, kan der ydes hjælp til sådanne på samme vilkår som til korpsets enheder.

Ejendomspuljen er midler fra KFUM-Spejderne i Danmark, der udlånes til grupper, distrikter og spejdercentre.

Grupper, distrikter og spejdercentre med tilknytning til KFUM-Spejderne kan søge om lån til erhvervelse af, jord og bygninger, herunder byejendomme, bofællesskaber og skibe. Der ydes også lån til renovering af eksisterende bygninger og ejendomme.

Det er KFUM-Spejdernes hovedbestyrelses Forretningsudvalg, der administrerer Jens Granes Fond og Ejendomspuljen.

Lån i Jens Granes Fond og Ejendomspuljen kan gives som rentefrie lån, med en afvikling over 10 år, med lige store årlige afdrag. Lånet forfalder ved ejerskifte af ejendommen eller skibet.

Forretningsudvalget vurderer i det enkelte tilfælde, om lån skal ydes mod gældsbrev eller tinglyst pant i ejendommen.

Den maksimale lånerammer udgør normalt kr. 100.000 pr. gruppe/distrikt, dog højst 30 % af de samlede udgifter eksklusiv værdien af eget arbejde.

Bestyrelsen kan besluttet at der skal tinglyses deklaration om, at fonden i tilfælde af salg af ejendommen - uanset om lånet måtte være indfriet - har forkøbsret til denne.