Spejdercentre

Definition af et spejdercenter

KFUM-Spejderne definerer et spejdercenter som et sted, hvor der tilbydes overnatningsfaciliteter og aktiviteter målrettet spejdere og som har en fast stab af frivillige centermedarbejdere.

Hvis et spejdercenter ønsker at målrette sine aktiviteter til internationale spejdere, opfordres det til at KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse underrettes om dette. På den måde har KFUM-Spejderne bedre betingelser for at varetage spejdercentrets interesser i internationale sammenhænge.

Det anbefales, at alle centermedarbejdere er medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark, et andet af WOSM eller WAGGGS anerkendt spejderkorps eller Frivilligt Drenge- og Pigeforbund FDF.

Alle centermedarbejdere er forpligtet til at leve op til KFUM-Spejdernes bestemmelse om indhentelse af børneattester.

Grønne Centre

Grønne Centre er spejdercentre i Danmark, der er tilknyttet KFUM-Spejderne i Danmark.

Man kan som spejdercenter i Danmark være tilknyttet KFUM-Spejderne. Denne tilknytning kaldes ”Grønne Centre”.

Man kan naturligvis være tilknyttet flere korps, og det anbefales, at Grønne Centre aktivt deltager i Forum for Spejdercentre i Danmark, hvor spejdercentre fra alle korps er repræsenteret.

Sådan bliver man et Grønt Center

Hvis et spejdercenter ønsker at være tilknyttet KFUM-Spejderne, sendes en ansøgning til KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse med en begrundelse af, hvorfor der er et ønske om, at spejdercenteret tilknyttes KFUM-Spejderne, samt hvad spejdercentret har behov  forfra KFUM-Spejderne for på bedste vis at støtte KFUM-Spejdernes formål og arbejdsform. Samarbejdet stopper, hvis en eller begge parter ønsker det.

Opfordringer til Grønne Centre

Som spejdercenter med tilknytning til KFUM-Spejderne,

  • opfordres spejdercentret til at efterleve KFUM-Spejdernes formål og arbejdsform, jf. §3 og §4 i KFUM-Spejdernes love og bidrage til opfyldelsen af korpsets vision og strategi.
  • opfordres spejdercentret til at udbyde aktiviteter i overensstemmelse med KFUM-Spejdernes arbejdsprogram.
  • opfordres spejdercentret til at samarbejde med omkringliggende distrikter tilhørende KFUM-Spejderne.
  • opfordres spejdercentret til at arbejde bæredygtigt, f.eks. ved at opnå og fastholde den internationale miljøcertificering for spejdercentre, SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature, Environment and Sustainability).
  • opfordres spejdercentret til at tilbyde rammer for forkyndelse.
  • opfordres spejdercentret til at dele en beretning fra spejdercentrets generalforsamling med KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse. På den måde har hovedbestyrelsen de bedste forudsætninger for at understøtte spejdercentret.
  • har man ingen gensidige økonomiske forpligtelser overfor KFUM-Spejderne, f.eks. betaler spejdercentret ikke korpsafgift til KFUM-Spejderne i Danmark og har ikke stemmeret på KFUM-Spejdernes Landsmøde.
  • opfordres spejdercentret til at deltage i KFUM-Spejdernes landsmøde og andre nationale arrangementer hos KFUM-Spejderne og kan desuden stille sig til rådighed som afholdelsessted f.eks.  til DM i Spejder kvalifikationer, ungdomskurser o.lign.
  • er spejdercentret, på linje med grupper og distrikter i øvrigt, berettiget til at søge KFUM-Spejdernes puljer og fonde.

Kommunikation mellem KFUM-Spejderne og de Grønne Centre

KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse definerer i hver valgperiode, hvem der er kontaktperson for de Grønne Centre, og giver hurtigst muligt spejdercentrene besked herom.

Der afholdes i hver landsmødeperiode to dialogmøder mellem KFUM-Spejderne og de Grønne Centre. Det ene afholdes som onlinemøde en hverdagsaften, og det andet afholdes fysisk i forbindelse med en korpsweekend.

Dagsorden på dialogmøderne inkluderer orientering om kommende arrangementer, som spejdercentrene kan deltage i, orientering om strategi og initiativer for den kommende periode samt orientering om projekter og aktiviteter, som spejdercentrene kan bidrage til. Dialogmøderne er ikke et netværksmøde – her henvises i stedet til Forum for Spejdercentre i Danmark.

Et spejdercenter er altid velkommen til at ønske deltagelse fra KFUM-Spejderne f.eks. til bestyrelsesmøder eller lignende på spejdercentret.