2.2 Tobaksprodukter og tobakslignende produkter

Børn og unge bør ikke udsættes for rygning, og rygning og anden brug af tobak og tobakslignende produkter foran børn og unge under 18 år skal derfor undgås.

Det er KFUM-Spejdernes hovedbestyrelses forventning, at ledere og voksne ved, at de er rollemodeller for spejdere og agerer som sådan. Børn og unge, der deltager i KFUM-Spejdernes arrangementer og aktiviteter, skal derfor ikke opleve nogen form for opfordring til rygning eller anden brug af tobak eller tobakslignende produkter.

KFUM-Spejderne bakker derfor op om hensigten i dansk rygelov, som er at udbrede røgfri miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og for at undgå, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Derfor tillader KFUM-Spejderne hverken indendørs eller udendørs rygning og anden brug af tobak og tobakslignende produkter, hvor børn og unge færdes.

Ydermere må der ikke sælges tobaksprodukter eller tobakslignende produkter til KFUM-Spejdernes arrangementer.