2.1 Samværsregler

For at sikre et trygt miljø for alle medlemmer og frivillige er det vigtigt at tage stilling til vores samvær.

Alle KFUM-Spejdernes grupper skal udarbejde samværsregler og årligt opdatere dem. Udarbejdelse og opdatering af reglerne skal årligt bekræftes i forbindelse med medlemsopgørelsen.

Gruppens samværsregler bør udarbejdes med udgangspunkt i det til hver tid foreliggende materiale som KFUM-Spejderne i Danmark stiller til rådighed. I materialerne kan der findes eksempler på dilemmaer og situationer, der kræver samværsregler, som kan være understøttende for ledernes og bestyrelsens dialog i forbindelse med udarbejdelsen.

Reglerne skal udarbejdes, for at børn og unge trygt kan udvikle sig i et miljø fri for krænkelser, og reglerne udarbejdes også, for at der aldrig kan være tvivl om lederens intentioner i samværet mellem børn og voksne.

Gruppens samværsregler skal indeholde regler for følgende fem temaer:

  • Overnatning
  • Badning/omklædning
  • Hjælpe-/intime situationer
  • Sociale medier
  • Kæresteforhold mellem ledere og ikke-ledere

De fem temaer skal sikre, at gruppens samværsregler beskytter både spejdere mod krænkelser og ledere mod beskyldninger om sådanne. Temaerne kan med fordel suppleres af regler der er mere generelle f.eks. om generel opførsel og sprogbrug.

Reglerne skal være enkle, entydige og realistiske. De skal fungere i de rammer, gruppen arbejder indenfor. Reglerne skal være anvisende, men ikke formanende, og de skal tilskynde til en høj grad af åbenhed og nysgerrighed omkring hinandens gøren og laden.

Samværsreglerne skal anvise, at voksne ikke opholder sig alene i et lukket rum sammen med en eller flere spejdere. Det skal forstås konkret som f.eks. i en sovesal eller et omklædningsrum, men også i overført betydning som f.eks. på sociale medier, hvor al kommunikation mellem voksne og børn skal være åben for flere end en enkelt leder. Det betyder, at én-til-én samtaler online undgås ud over konkrete beskeder.

Reglerne skal ligeledes værne om børnenes grænser. Det betyder, at hvis et barn har behov for støtte eller hjælp ved intime situationer (sengevædning, førstehjælp, mv.), skal det foregå på barnets præmisser, så barnets blufærdighed ikke krænkes.

Regelsættet skal ligeledes indeholde regler, så ingen leder indleder et kæresteforhold til en spejder, der er under 18 år jf. skolelærerparagraffens bestemmelser i straffelovens § 223.

Det er gruppebestyrelsens opgave at sikre, at udarbejdelsen af samværsreglerne gennemføres, at alle ledere er bekendt med indholdet af samtalen og de udarbejdede regler, og at reglerne skrives ned og kommunikeres til dem, der findes relevante. Det skal samtidig sikres at samværsreglerne er tilgængelige for forældre ved mødestederne.