2.3 Alkohol

Spejderarbejdet danner ramme om fællesskaber, hvor alkohol ikke spiller en rolle i samværet. Det er fællesskaber, hvor børn og unge føler sig trygge i selskab med ledere og voksne og ikke oplever berusede personer.

Det er KFUM-Spejdernes hovedbestyrelses forventning, at ledere og voksne ved, at de er rollemodeller for spejdere og agerer som sådan. Børn og unge, der deltager i KFUM-Spejdernes arrangementer og aktiviteter, skal derfor ikke opleve nogen form for opmuntring til at indtage alkohol.

Ingen personer – med eller uden uniform eller tørklæde – må til KFUM-Spejdernes arrangementer være berusede i børn og unges nærvær. Det betyder, at der til KFUM-Spejdernes arrangementer målrettet børn og unge ikke indtages alkohol. Børn og unge under 18 år må ikke indtage alkohol til KFUM-Spejdernes arrangementer og aktiviteter. Det er ikke tilladt at optræde beruset sammen med spejderne.

Som ansvarlig for børn og unge og repræsentant for korpset skal man være opmærksom på de signaler, der udsendes vedrørende alkohol.