4.2 Minimumskontingent

Som medlem af KFUM-Spejderne i Danmark er man en del af et forpligtende fællesskab, hvor alle bidrager. En del af dette bidrag er vores kontingent, hvorfor hovedbestyrelsen har besluttet, at alle skal betale et minimumskontingent. Minimumskontingentet sikrer desuden, at KFUM-Spejderne kan søge tilskud om udlodningsmidler fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som på lige fod med korpsafgiften, danner grundlag for KFUM-Spejdernes aktiviteter.

Medlemskabet af KFUM-Spejderne i Danmark bekræftes gennem betaling af et kontingent til den gruppe eller distrikt, hvor man har sit korpsmedlemsskab.

Kontingentet fastsættes af den enkelte gruppe jf. §11, men det skal mindst svare til det minimumskontingent, der stilles krav om ved korpsets ansøgning om tilskud fra udlodningsmidlerne. Kravet for at medlemmer kan indgå i ansøgning om tilskud fra udlodningsmidlerne er betaling af et årligt kontingent på 75 kr. (2019).