4.1 Korpsafgift

En væsentlig del af korpsets finansiering er korpsafgift, som opkræves fire gange årligt. Grundlaget for opkrævningen er antallet af aktive korpsmedlemmer på opkrævningstidspunktet. Opkrævningerne for korpsafgift sendes til den enhed(gruppe/distrikt), hvor medlemmet er registreret med sit medlemskab. Et medlem kan kun have ét aktivt korpsmedlemskab. Korpsafgiften anvendes til udvikling af nye aktiviteter, arbejdsstof, events for spejdere og ledere, forsikringer, blade og kontingent til WOSM. Korpsafgiften fastsættes af Landsmødet for en 2-årig periode jf. § 34.

Satserne for korpsafgift er:

Familiespejdere

Korpsafgiften pr. 1. april 2019 er fastsat til 132 kr./år for alle medlemmer af en familiespejder-enhed og opkræves for alle aktive korpsmedlemmer i disse enheder.

Øvrige medlemmer

Korpsafgiften pr. 1. april 2019 er fastsat til 392 kr./år og opkræves for alle øvrige, aktive medlemmer.

Grundlaget for opkrævningen af korpsafgiften er antallet af medlemmer med et aktivt korpsmedlemskab den 1. i kvartalet (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Korpsafgiften pristalsreguleres årligt den 1. april med pristallet for januar måned i det pågældende år.