Hvad er print selv?

Det er et tilbud til alle grupper om at benytte gratis skabeloner til diverse tryksager, plakater og postkort.

printselv.spejdernet.dk kan gruppen finde design-skabeloner til f.eks. plakater og invitationer.

Fordelen ved skabelonerne i print selv-portalen er, at man ikke skal være kendt med avancerede designprogrammer for at bruge dem. Man udfylder blot informationerne - eller lader den foreslåede tekst blive stående - og så har man hurtigt en flot plakat eller invitation.

Skal gruppen selv printe alt materiale fremover?

Nej. Print selv afløser ikke det gratis materiale. Gruppen kan stadig bestille gratis, trykt materiale hos 55Nord som hidtil. De gratis skabeloner er et tilbud til de grupper, som gerne vil lave flotte indbydelser og plakater uden at skulle investere i dyre programmer. 

Hvordan kommer man ind på print selv?

Du kan komme ind på portalen via adressen: printselv.spejdernet.dk 

Hvad gør vi, hvis vi ikke har fået et log-in til gruppen?

Det er som udgangspunkt gruppelederen i alle grupper, som på vegne af gruppen har modtaget et log-in. Hvis din gruppeleder ikke har et log-in, eller gruppen har fået ny gruppeleder, kan I sagtens få et nyt.
Skriv blot til kommunikation@kfumspejderne.dk, så bestiller vi et til jer. Det er kun vores eksterne leverandør af portalen, der har adgang til at oprette nye log-in.

For at kunne bestille et log-in til gruppen skal vi vide: Hvem der er ansvarlig for gruppens brug af portalen samt personens privatadresse og mail. Dette – samt både brugernavn og kodeord - kan ændres senere, men systemet kræver, at der er en kontaktperson for gruppens log-in.

Hvorfor er det gruppelederens mail der er brugt til log-in?

Med oprettelsen af 450 grupper på én gang var det hensigtsmæssigt at bruge en mailadresse, som vi kunne trække fra medlemsservice. Hvis gruppen hellere vil have en anden mail tilknyttet, kan det ændres. Når log-in er oprettet, skal mailen dog udelukkende bruges som brugernavn.

Kan vi ændre brugernavnet?

I kan ikke selv ændre brugernavnet (mailadressen), men det kan administrator af portalen (Lasertryk). Administrator kontaktes via en kontaktformular inde på selve portalen. Du finder den i højre side - det er et lille rødt flag, hvor der står support på. I kan også skrive til kommunikation@kfumspejderne.dk

Kan vi ændre kodeordet?

Ja, I kan selv ændre kodeordet. Det kan I gøre, når I først er logget ind.

Koster det penge at bruge print selv?

Nej, det koster ikke gruppen penge at bruge print selv. Korpset betaler et gebyr til en ekstern administrator (Lasertryk), som vedligeholder portalen teknisk.

Alle grupper kan frit bruge skabelonerne og herefter enten udsende materialet elektronisk, selv printe det eller sende det til tryk hos enten Lasertryk eller eget trykkeri. Sidstnævnte koster selvfølgelig penge, som det altid har gjort.

Hvor finder jeg en kort vejledning til, hvordan jeg bruger skabelonerne?

Det gør du her.

Har du yderligere spørgsmål til, hvordan du bruger skabelonerne, er du velkommen til at kontakte kommunikationskonsulenterne i korpset eller bruge supporten inde på siden. Du finder kontaktformularen til support i højre side - det er et lille rødt flag, hvor der står support på.

Kan gruppen kun sende til tryk hos Lasertryk?

Nej. Hvis I ikke ønsker at bruge Lasertryk som trykkeri, kan I bruge et hvilket som helst andet trykkeri. Så sender I blot materialet til det valgte trykkeri i en mail inde på selve portalen – vælg da pdf med skæremærker.

Hvis I ønsker at benytte Lasertryk som leverandør, er priserne via portalen ca. 20 procent billigere end listepriserne hos Lasertryk.

Hvorfor koster det over 200 kr. at få trykt én plakat?

Ved al tryk er der nogle startomkostninger, og det gælder også plakater. Startomkostningerne er på lidt over 200 kr. Derfor er der prismæssigt ikke stor forskel på, om I får trykt én eller 20 plakater. Bestiller I 20 plakater, koster én plakat ca. 14 kr.

Hvorfor er der noget af teksten m.v. i skabelonerne, som man ikke kan ændre?

Udgangspunktet med print selv er, at alle skal kunne producere flot materiale, uanset om de er vant til at bruge et layoutprogram eller ej. Med skabelonerne kan man lave en plakat på kort tid - uden mange overvejelser.

Har du brug for hjælp til at komme i gang?

Kontakt kommunikationskonsulenterne i korpset på Kommunikation@kfumspejderne.dk eller telefon 7010 2666