Foto: Christian Buhl

Fire tips til et godt interview

De fleste, der har prøvet at interviewe andre har også oplevet, at det ikke er gået helt, som de havde ønsket. Her får du nogle tips, så du kan være klædt på, inden du skal lave interviews til gruppens blad, artikler til hjemmesiden, videoklip eller noget helt tredje.

Når du skal interviewe en person, er der nogle grundlæggende ting, som du skal være opmærksom på. Følgende punkter er vigtige og gælder uanset hvilken type, du skal interviewe.

Tip nummer 1: Stil åbne og enkle spørgsmål

Åbne spørgsmål inviterer interviewpersonen til at beskrive og forklare det, interviewet drejer sig om. Med et åbent og neutralt spørgsmål giver du udtryk for, at du er interesseret i det, din interviewperson skal fortælle dig, og at du samtidig har tillid til, at din kilde kan give et godt svar på spørgsmålet. For at undgå at kilden svarer på noget andet end det, du gerne vil vide, er det vigtigt at holde spørgsmålene simple og neutrale.

Med et simpelt spørgsmål undgår du, at kilden svarer på noget andet, fordi du kommer til at stille et uklart og vævende spørgsmål. Hvis du bruger et ordvalg i dit spørgsmål, som på nogen måde kan virke ladet med din egen holdning, risikerer du, at interviewpersonen vil stille spørgsmålstegn ved præmissen for dit spørgsmål i stedet for besvare det. Derfor er det bedst at bruge et neutralt ordvalg, så der ikke ligger nogen grundholdning bag spørgsmålet, hverken eksplicit eller implicit, som din kilde kan anfægte.

Tip nummer 2: Lav “skuffespørgsmål” 

For at undgå en situation, hvor du pludseligt kører fast i interviewet og ikke kan finde på et spørgsmål, der kan føre jer videre, er det godt at have en liste af skuffespørgsmål. Det er spørgsmål, som passer ind i alle interviewsituationer uafhængig af emnet eller kilden. De kan derfor altid hives frem fra skuffen, hvis du skulle køre fast. Grundspørgsmålene du altid skal have i baghovedet er “Hvad”, “Hvordan”, “Hvorfor” og “Hvad så”. Med dem kan du altid få åbnet op for emnet (Hvad), få beskrevet emnet mere detaljeret (Hvordan), få fremlagt årsager, der bidrager til en dybere forståelse af emnet (Hvorfor), og til sidst kan du få et bud på konsekvenser og løsninger på det problem, kilden taler om (Hvad så).

Konkrete skuffespørgsmål kan være:

– Hvad skal der ske?

– Hvordan vil I gøre?

– Hvad tænker du, at I skal…?

– Hvad skal der ske bagefter?

Hav evt. altid en liste af skuffespørgsmål liggende ved siden af dig de første par gange, du laver interviews.

Tip nummer 3: Lyt aktivt!

Du skal være konstant opmærksom og lytte, når du interviewer din kilde. Det er vigtigt, at sætte kildens udtalelser ind i et større perspektiv og i en større sammenhæng. Så er du nemlig i stand til at stille opfølgende og mere uddybende spørgsmål, som giver dig mere viden. Spørg dig selv løbende:

  • Hvad er det egentlig, han siger?
  • Hvordan passer det sammen med det, jeg havde forventet? Og med det, han sagde lige før?

Du skal hele tiden lytte aktivt, så du bedre kan undre dig og stille de gode, opfølgende spørgsmål. Samtidig er kilden mere interesseret i at snakke med dig, hvis han kan fornemme, at du lytter. Gentag derfor gerne nogle ord eller vendinger, som din kilde har brugt. På den måde viser du både din interesse samtidig med, at du får be- eller afkræftet, at du har forstået kildens udtalelser rigtigt.

Tip nummer fire: Stil aldrig to spørgsmål på én gang

At stille to spørgsmål på én gang kan både forvirre og overlade kontrollen til den, du interviewer. Stiller du to spørgsmål til en ikke medievantperson, risikerer du, at personen bliver forvirret og ikke ved hvilket spørgsmål han/hun skal svare på. Hold dig derfor til at stille ét spørgsmål af gangen.

(Kilde: interviewteknik.mediajungle.dk/)

Er du nysgerrig på den gode interviewteknik?

Et sidste råd med på vejen

Fornem dig frem til hvilken type personlighed, du interviewer. Er vedkommende selvsikker og klarer den selv, eller mere usikker og skal have hjælp til at komme frem? Hvis vedkommende er meget usikker, kan du prøve at gentage enkle ord, fra de svar du får. På den måde får du ledt samtalen ind på noget af det, du synes er mest interessant for interviewet, og du giver vedkommende en tryghed, ved indirekte at fortælle, at svarerne er noget værd.

Sidst men ikke mindst: vær høflig, venlig, respektfuld og taknemmelig. Vedkommende er der, fordi du har brug for en at interviewe, og det skal de have tak for, og du kan give en ekstra tak, ved at sørge for at oplevelsen er behagelig. Ved at kræse om den, du skal interviewe, højner du chancen for et bedre interview.