Fire gange om året modtager gruppen korpsudsendelsen. Korpsudsendelsen er en postpakke, som indeholder børnebladet GRAZAT, kataloger fra 55°Nord, uddannelsesplakater og nye aktivitetsmaterialer.

Alle grupper, distrikter, projekter og centre kan gratis få materiale sendt med ud til grupperne. Man skal selv sørge for at få trykt materialerne og leveret dem til 55°Nord i Taulov. Der bliver i alt udsendt 640 pakker via 55°Nord.

Krav til materialet

Materialet skal leveres klar til pakning hos 55°Nord. Du kan aflevere det personligt eller sende det med posten.

Det er vigtigt, at pakker med materialer er tydeligt markeret til KFUM-Spejdernes korpsudsendelse. På en følgeseddel skriver du, hvad pakken indeholder, og hvor mange eksemplarer hver gruppe skal have af materialet.

Er dit materiale større end et A4-ark - fx en plakat, en spilleplade eller lignende - skal materialet være falset hos trykkeriet. Med andre ord: Materialet skal være klar til at blive pakket hos 55°Nord.

Derudover skal du altid huske at give korpskontoret besked en uge før ovenstående deadline, så vi kan få dit materiale med på følgebrevet til korpsudsendelsen samt give 55Nord  besked om hvad de skal pakke og sende ud. Skriv en mail til juliane@kfumspejderne.dk. Mailen skal indeholde følgende information:

  • Skriv i mailen, hvad det er, du skal have sendt ud (hæfte, spil, postkort, plakat...)
  • Hvor mange eksemplarer af materialet skal hver gruppe modtage?
  • Vedhæft en kort og præcis tekst til følgebrevet der beskriver dit materiale.

Datoer for 2021

I 2021 skal materialet være hos 55°Nord kl. 12.00 på følgende dage:

  • 17. maj. Udsendes 25. maj
  • 10. september. Udsendes 20. september
  • 22. november. Udsendes 30. november

Husk at skrive til juliane@kfumspejderne.dk med information om oplag og størrelser senest ugen før, materialet skal leveres til 55°Nord.