Korpsudsendelser

Fire gange om året modtager grupperne korpsudsendelsen. Korpsudsendelsen er en postpakke, som kan indeholde trykt materiale som fx aktivitetsmaterialer, nye mærker, materiale fra styregrupper eller hovedbestyrelsen, plakater og katalog fra 55Nord.

Postpakken sendes til gruppelederen, som er ansvarlig for at distribuere materialet videre til lederne. Alle grupper, distrikter, projekter og centre kan sende materiale ud med korpsudsendelsen gratis. Man skal dog selv sørge for at materialerne bliver trykt og leveret til 55Nord i Taulov, som pakker og udsender korpsudsendelsen. Materialet skal indleveres senest en uge inden udsendelsen. Der bliver p.t. udsendt 640 pakker.

Giv besked til korpskontoret

Hvis der kun er indmeldt få ting til en korpsudsendelse, vil det i samarbejde med indmelder blive overvejet, om udsendelse kan ske via andre kanaler som nyhedsbrev eller øvrige medier.

Det er derfor vigtigt, at du giver korpskontoret besked, hvis du vil have materialer med i korpsudsendelsen så tidligt som muligt. Deadline for indmeldelse af materiale til en kommende korpsudsendelse er fire uger før udsendelsen.

Skriv til juliane@kfumspejderne.dk. Mailen skal indeholde følgende information:

  • Hvilket materiale du ønsker med i korpsudsendelsen (Er det en pjece, en plakat eller noget tredje).
  • Hvor mange eksemplarer af materialet hver gruppe skal modtage.
  • 3-4 linjer til et følgebrev, som beskriver i hvilken sammenhæng dit materiale skal bruges, om det er muligt at bestille mere eller lign.

Datoer for 2022

I 2022 udsendes korpsudsendelsen:

  • 1. marts (Skal indmeldes til korpskontoret senest 31. januar)
  • 2. maj (Skal indmeldes til korpskontoret senest 28. marts)
  • 1. september (Skal indmeldes til korpskontoret senest  3. august)
  • 1. november (Skal indmeldes til korpskontoret senest 24. oktober)