Distriktsnyhedsbrevet

Nyhedsbrevet til distriktschefer bidrager til at distrikterne er en del af ledelsen hos KFUM-Spejderne. Nyhedsbrevet udkommer til den 1. i hver måned og deadline er hver den 20. i måneden.

Formålet er at orientere distriktscheferne om, hvad der sker i organisationen. Indholdet er mest fremadrettet som eksempel foromtaler af kommende arrangementer og events. Dermed bliver distrikterne en del af korpsets kommunikation.

Med nyhedsbrevet bliver distrikterne knyttet tættere til hinanden og til korpset. Vi får samlet ressourcerne og få en forstærket fællesskabsfølelse.

Desuden er redaktøren ansvarlig for opdateringer og vedligehold på distriktsportalen

Kontakt redaktøren på DTCnyheder@kfumspejderne.dk

Vil du gerne se tidligere eksemplarer af nyhedsmailen til distriktschefer kan det ses her