Onboarding - kunsten at skabe en god start for nye ledere

Flere og flere virksomheder bruger en stigende mængde ressourcer på at introducere nye medarbejdere. Det gør de, fordi det er en god investering. Jo hurtigere man kommer i gang, jo hurtigere bliver man produktiv. Men faktisk er der også undersøgelser, der peger på, at man bliver gladere for et arbejde, og bliver længere tid på arbejdspladsen, hvis man får en ordentlig start.

Som spejdere er vi ikke optaget af den løn, vi ikke får i kroner, men har fokus på tilfredshed blandt spejderledere og fastholdelse af deres personlige engagement, som centrale faktorer for, hvor mange ressourcer vi har i spejdergruppen. For den enkelte er det langt bedre at være glad og motiveret for sin lederopgave end det modsatte.

Derfor er det måske relevant at overveje, hvordan det egentlig går med introduktionsforløb til nye spejderledere i din spejdergruppe?

Her er fire spørgsmål, der kan afsløre, om I allerede har helt styr på onboarding hos jer:

  • Har I en plan for, hvad der skal introduceres - hvornår?
  • Er der en erfaren leder tilknyttet den nye spejderleder?
  • Bruger I energi på at introducere alle; også de unge spejdere, der bliver ledere i gruppen?
  • Bliver en erfaren spejderleder introduceret ordentligt, når vedkommende overtager en ny funktion?

Plan for onboarding

Det er ikke ligegyldigt, hvornår man introducerer hvad i et introduktionsforløb. En god model til et godt introduktionsforløb kunne bestå af elementer, der sættes sammen til en pyramide med tre lag. Ideen er, at man skal starte med det nederste lag og give det tid til at synke ind. Derefter tager man et lag ad gangen.

Selvom der er en overordnet skabelon for, i hvilken rækkefølge det er godt at introducere forskellige ting, er det dog vigtigt, at I tager højde for det, der er unikt ved lige præcis jeres spejdergruppe.

Noget af det, der overrasker mig i denne model er, at man som ny spejderleder har brug for en overordnet forståelse af organisationen, før man har brug for at forstå sin egen rolle i gruppen i detaljer.

Det er også interessant, at man først ret sent i forløbet har brug for adgang til læringsressourcer. Det er klart, at man har brug for at kunne tænde et bål eller slå et telt op, når man skal på lejr. Men det er først senere hen, man har brug for at komme på kursus.

Niveau 1 - fundamentet:

Socialt fodfæste i gruppen

Det er afgørende at man “kender nogen” i gruppen. Det gør dels, at man føler sig bedre tilpas, og dels at man er mere forpligtet. Hvis I skal introducere en leder, I ikke kender, handler det om at gå i gang med at bygge en relation op så hurtigt som muligt.

Alt det praktiske

Nøgler, koder til alarm, finde rundt i hytten, adgang til materialer, blive en del af gruppens facebook-gruppe for ledere mm.

Forstå, hvad en spejdergruppe er

Mange, der bliver introduceret til vores arbejde, har brug for at blive introduceret til, hvordan en spejdergruppe fungerer. Det behøver ikke være hele vejen fra den lille bæver til hovedbestyrelsen i første omgang, men man er nødt til at forstå, hvordan man skal fungere i den enkelte enhed, og hvordan det spiller sammen med resten af gruppens arbejde

Regler og retningslinjer

Det er vigtigt, at man ikke springer over “det kedelige” med regler og retningslinjer. Man kunne få den tanke, at det vil skræmme den nye leder væk, men ofte forholder det sig omvendt. Det er ganske rart at vide, hvad man skal leve op til, så man ikke kommer til at gøre noget forkert. Alt det, man kan afklare på en enkel og ligefrem måde, giver plads til alt det, som er nyt og lidt mystisk ved at starte som leder i en spejdergruppe.

Niveau 2 – Relation og kompetence

Ledertræning og specialkurser

Når det grundlæggende er på plads, har man brug for at blive klædt på til de specifikke kompetencer, der er i spil i netop den funktion, man er startet i. Hvis man f.eks. skal på lejr, skal man helst kunne slå teltet op, og man skal kunne tænde et bål eller bruge trangia.

Netværk og interaktion med andre

Som ny leder er det rart at mødes med andre, der har de samme udfordringer, som man selv står i. Her har især distriktet en særlig opgave i at støtte grupperne med at etablere netværk, som gør det muligt at inspirere hinanden på tværs.

Forstå egen rolle i gruppen og i korpset

Når man har fået lidt styr på hverdagen i gruppen og et godt indtryk af, hvordan gruppen fungerer, kan man tage en snak om, hvordan man som leder indgår i det større billede. Det giver en fornemmelse af fællesskab, at vi er mange, der arbejder sammen om at skabe en bedre verden.

Niveau 3 – Udsyn

Inspirationsbøger, aktivitetsdatabase og arbejdsprogram

På samme måde har en ny leder først brug for læringsressourcer, hvor man selv skal opsøge og grave rundt i materialet for at tage det til sig, sent i introduktionsforløb.

Det strategiske perspektiv fra hovedbestyrelse og distrikter

Inspiration, som vedrører den samlede organisation, er noget af det sidste, man skal tænke på i et introduktionsforløb. For en ny leder er det først relevant, når vedkommende har erfaring med sin egen funktion og forstår, hvordan man er en del af den samlede organisation.

 

 

Gruppens onboardingplan

I dette skema kan I beskrive, hvordan I vil klæde den nye leder på og i hvilken rækkefølge.

pdf imageDownload
Min onboardingplan

Dette skema kan I bruge til at beskrive introduktionsforløbet for den nye leder samt indsætte kontaktpersoner, så vedkommende altid ved, hvem han/hun kan gå til.

pdf imageDownload

Mentor og 4-ugers udfordring

Læs mere om mentor-ordning og hvordan I kan lave en 4-ugers udfordring i artiklen af samme navn.

Skema over potentielle ledere

Dette skema kan bruges til at få et overblik over potentielle ledere gruppen kender samt hvordan personen kan blive en del af ledergruppen.

Hent skemaet her.