Spejderbande til BUSK-arrangement
Bande til BUSK
Lisbeth Simonsen

Enhedsledere og assistenterne har til opgave at arrangere møder og ture. Det er bedst at være tre eller flere ledere i enheden. Det er vigtigt, at lederne fungerer som et team, hvilket vil sige, at opgaverne løses i fællesskab, og at lederne supplerer hinanden med deres forskellige evner.

Enhedens møder og ture skal gerne have det mål, at udvikle børnene: 

 • fysisk
 • socialt
 • intellektuelt
 • selvstændigt
 • åndeligt
 • følelsesmæssigt  

Spejderarbejde er ikke specialisering, men går ud på at udvikle børn til hele mennesker. Derfor må man ikke glemme nogen af disse seks elementer.

Til hjælp for lederne findes arbejdsstoffet, som sørger for, at man når hele vejen rundt.

Det er vigtigt, at både lederne og børnene oplever møderne som gode og trygge, og at de afvikles på forsvarlig vis. Det kan sommetider være svært at vurdere, om et møde har været godt. 

Et forslag til en målestok for kvaliteten af et møde kan være følgende: 

 • Var det sjovt?
 • Havde jeg indflydelse?
 • Kunne jeg se meningen med det?
 • Lærte jeg noget nyt? 

Kan spejderne svare ja til disse spørgsmål, vil de sikkert have oplevet det som et godt møde. 

Få ny viden og inspiration

Alle ledere bør mindst en gang om året på kursus, og derudover kan der være meget inspiration at hente ved at deltage i distriktets kvartalsmøder og lignende. Ikke kun udfra de emner, der er på programmet, men også ved at møde ledere fra andre grupper, som man kan udveksle erfaringer med. 

Ledermøder og -samtaler

Ledermødet er én af de vigtige livsnerver i gruppen. Det er et møde, som bør være fastlagt i gruppens årsplan såvel som grupperådsmøderne. Det er en god idé at have mødet på et fast tidspunkt hver måned. Nogle grupper foretrækker at holde ledermøderne i de måneder, hvor der ikke er grupperådsmøde.  

Ledermødets formål er:

 • at give lederne inspiration til det fortsatte arbejde
 • at give stof til ledernes personlige udvikling
 • at give gruppens ledere et voksenfællesskab
 • at give samarbejde mellem enhederne
 • at give plan i arbejdet

Ledersamtalen bør afholdes efter en introduktionsperiode, hvor den nye leder på forskellig måde har mødt livet i gruppen. Hos 55°NORD kan der bestilles en vejledning til ledersamtaler, eller du kan hente den her.

Ledersamtalen er en dialog mellem lederne i gruppen om indhold og værdier i KFUM-Spejderarbejdet. Her får de erfarne ledere muligheden for at snakke tingene igennem med mennesker, der måske ser det hele med nye øjne. Det er ikke nogen form for eksamen, men en samtale der giver den nye leder en god forståelse for KFUM-Spejdernes formål og arbejdsform.