I alle grupper findes der en kvalificeret gruppeleder.
I alle grupper findes der en kvalificeret gruppeleder.
Johny Kristensen

Som 15-årig deltog jeg som ung spejderleder i mit første bestyrelsesmøde i min midtsjællandske spejdergruppes bestyrelse. Der var rigeligt varm filterkaffe på kanden og oceaner af knastørre småkager fra Karen Wolfs runde metaldåse. Kort sagt, vi var klar til at tage vigtige beslutninger om gruppens liv og visioner. Her et par årtier senere har jeg dog fundet ud af, at det nok var andre elementer, der skabte det gode bestyrelsesmøde.

 

Her følger en Fire-trinsgudie til godt bestyrelsesarbejde i din gruppebestyrelse.

1) Skab vished

Lav dagsorden før- og skriv referat under møderne. I moderne konsulentsprog hedder det måske kontekstafklaring eller forventningsafstemning, men i bund og grund handler det om, at alle ved hvad der skal ske, og hvad der er sket. Kommunikation der skaber vished for gruppebestyrelsens medlemmer, om hvad de kan forvente før mødet, mulighed for at deltage mere aktivt på mødet og bidrage senere hen selvom de ikke deltog på selve mødet. Det er menneskeligt at have behov for vished – og for nogle er det helt grundlæggende før de kan føle sig trygge. Ofte handler det om at gøre både rammerne for deltagelse og folks forskellige interesser gennemsigtige, så hele bestyrelsen trygt kan deltage.

Forleden sad jeg selv i et møde, hvor vi både havde dagsorden og referat fra sidste møde, men samtidig havde vi udvidet bestyrelsen med to nye medlemmer. Ikke overraskende havde de nye medlemmer et ekstra stort behov for vished – da de jo ikke var med i den ’gamle’ bestyrelses normale rutiner. Husk at byd de nye ordentligt velkomne og vær parat til at tage et skridt tilbage for at møde dem der hvor de er.

2) Skab ejerskab

Hvis du ønsker en stærk bestyrelse, så er det essentielt at gruppens gamle garde ikke gør det hele selv. Jeg tænker ofte på en historie fra min barndom – om den lille røde høne. Hønen spørger de andre dyr på gården, om de vil spise brød sammen med den – og det vil de godt. Derpå spørger hønen om de andre dyr vil hjælpe med at høste kornet, meje melet, ælte dejen og bage brødet. Dette er de andre dyr knap så interesserede i, og den lille røde høne gør derfor det hele selv – og ender i slutningen af historien med at spise sit brød alene.

Hvis vi ønsker at lave spejderarbejde alene, så er det fint at gøre alt selv og fx ikke involvere de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Men foreningsliv bygger på fællesskaber, hvor man uddelegerer, involverer og har positive forventninger til sine med-bestyrelsesmedlemmer.

Det er også herigennem du kan give bestyrelsen mulighed for at gøre en reel forskel, mulighed for at fokusere på at skabe rammer for et unikt børne- og ungdomstilbud der udvikler socialkompetencer og færdigheder der kan bidrage til en bedre verden. Det er min erfaring at man i velfungerende foreningsbestyrelser har fokus på at facilitere møder, hvor alle bidrager og er med til at skabe retning for spejdergruppens liv. Derimod anser jeg det ofte som tidsspilde når bestyrelser i plenum planlægger indkøbslister til julearrangementet eller koordinerer kørsel til ulve-aldersgruppens weekendtur. Disse vigtige handlinger vil jeg anbefale at gøre i meget mindre teams. Giv i stedet fokus på hvilket spejderarbejde I ønsker at skabe i gruppen, rammerne for og essensen af det gruppen arbejder med. Stil altid dig selv spørgsmålet; ”Hvorfor gør vi det her? ”. Se evt. denne lille video med Simon Sinek, der beskriver hvor fokus kunne være 

 

3) Skab engagement

Nysgerrigheden stopper dog ikke med at svare på hvorfor I gør som I gør. Den bør fortsætte og bruges til at undersøge hvad der gør at det enkelte bestyrelsesmedlem har valgt at deltage aktivt i dette forum. Hvad driver lysten hos den enkelte til at deltage og hvordan pleaser vi dette drive? Der hvor jeg henter min viden om frivillig motivation er ofte hos Tony Robbins 

Robbins beskriver 6 faktorer/følelser som mennesket grundlæggende bliver motiveret af, og hvert enkelt menneske har sin egen motivationsprofil som vægter Vished, Foranderlighed/Variation, Bidrage, Udvikling, Betydningsfuldhed og Samhørighed/Forbundenhed. Prøv i din bestyrelse at lave jeres individuelle motivationsprofiler, del dem og vær opmærksomme på hvordan I i gruppebestyrelsesarbejdet kan tage hensyn til og tilfredsstille de behov, der er de vigtigste for de andre. 

Således oplever jeg det ofte vigtigt, at de møder man holder i en bestyrelse skaber mulighed for vished og giver mulighed for at bidrage, som allerede beskrevet, men samtidig også tager højde for fx variationen i møderne. Vær derfor opmærksom på at skifte mødestil og ikke kun nøjes med at sidde om det samme bord på de samme stole, med den samme kop filterkaffe og tørre småkage. Flyt mødelokation, skift mødeform, tegn, brug gulvet, gå en tur, snak i mindre grupper, inviter andre udefra til at holde relevante oplæg, diskuter, planlæg, vær i dialog med de frivillige lederne, kontakt kommunens fritidskonsulenter, etc. Det er vigtigt at huske variation på sine møder for at holde liv i arbejdet – specielt hos dem der måtte være motiveret af netop variation.

4) Skab lederskab

Bestyrelsesarbejde er ledelse af en organisation – men hvad er ledelse? Når jeg har haft 14-17årige spejdere på ungdomslederkurset ’Diamant’, så har Poul Dissings definition af ledelse ofte vundet gehør som en simpel huskeliste til hvordan man leder en spejderpatrulje – og jeg tænker, at det er de samme grundlæggende elementer der skal til, når man leder en frivillig forening eller en spejdergruppe. Poul Dissing giver et bud på at ledelse består af:

 

  • - At give retning
  • - At skabe og tydeliggøre rammer for opgaveløsning
  • - At skabe klarhed i kommunikationen
  • - At sikre bevægelse i opgaveløsningen
  • - At sikre, at det man beder andre om at gøre, giver mening for den enkelte 

Derudover husker Poul Dissing os på, at ledelse handler om at skabe liv, der hvor der ingen liv er – samt give plads til liv, der hvor det allerede blomstrer.