Foto: Kirstine Mose Schade

Man bliver aldrig for gammel til Rolandkurser

Roland 1 og 2 - For Voksne er kurser der henvender sig til flere forskellige voksne spejdere. Fra dem der lige er startet til spejder og gerne vil tilegne sig nogle spejderfærdigheder, for derved bedre at kunne hjælpe egne spejdere og til dem, som har været spejdere i mange år, men aldrig selv har været afsted på ungdomskurserne og derfor gerne selv vil opleve Rolandånden.

Patruljesystemet i praksis

På kurserne vil man opleve, hvordan det er at arbejde i en patrulje og dermed hvordan patruljesystemet fungerer samt hvordan et spejderfællesskab kan være med til at udvikle egne kompetencer og hvordan man kan være med til at hjælpe andre til at udvikle sig. I en patrulje er der behov for alles styrker og i samarbejde med hinanden kommer deltagerne til arbejde med basale spejderfærdigheder igennem diverse aktiviteter.

Kommende kurser:

Roland 1 - For Voksne
- 26. - 29. maj 2022
- Flamstedcentret, Svenstrup J