Foto: Frederik Dahl Kehlet

TreperleGilwell

Vil du gerne blive bedre til det, du allerede gør godt - og samtidig lære noget helt nyt?

TreperleGilwell har fokus på ledelse - med udgangspunkt i ledelse af vores spændende spejderopgaver og trækker tråde til ledelse både i det private og det offentlige erhvervsliv.

Spejderledelse er det, der finder sted i alle sammenhænge, hvor spejderledere arbejder sammen om at nå fælles mål. På TreperleGilwell vil vi præsentere dig for KFUM-Spejdernes nye ledelsesgrundlag, og vi vil gennem oplæg, øvelser og debatter dykke ned i, hvad god ledelse kræver af både dig og os. Gennem praksisnær uddannelse forbinder vi ny ledelsesforskning med de udfordringer, du står overfor.

KFUM-Spejdernes ledelsesgrundlag indeholder følgende fire elementer, som vi sammen vil udfolde og arbejde med:

  • Ledelsesværdier; er de værdier, vi som spejderledere baserer vores ledergerning på - både hver for sig og sammen.
  • Det vi vil; er det store formål med alt spejderarbejde, som vi hver især bidrager til at nå gennem de opgaver, vi løfter alene eller sammen med andre spejderledere.
  • Det jeg gør; er baseret på mine holdninger, kompetencer og det engagement, som jeg bringer med ind i spejderarbejdet, og som er forudsætninger for at opbygge stærke og velfungerende lederteams.
  • Det vi gør; er baseret på velfungerende relationer, der sikre at vi sammen lykkes med vores opgaver og samtidig har det sjovt og hver især blive bedre.

Når du har deltaget i TreperleGilwell, vil du have opnået:

  • En stærk forståelse for Ledelsesgrundlaget, og muligheden for at arbejde med Ledelsesgrundlaget i eget lederteam
  • En stærkere forståelse for egen ledelsespraksis og udviklingsmuligheder
  • At blive en bedre leder - både personligt og som en del af et lederteam
  • At blive klogere på, hvordan din håndtering af dig selv som leder påvirker både dem du leder og selve opgaveløsningen.
  • At have arbejdet med ledelse i praksis gennem dit eget TreperleGilwell-projekt
  • Et styrket spejderledernetværk, som du bruger på kurset og kan bruge efterfølgende.

Næste TreperleGilwell udbydes i 2021. Mere information følger.

Du kan følge med på spejdernet.dk eller facebook-siden www.facebook.com/treperlegilwell.

TreperleGilwell udbydes igen i 2021

Drømmer du om TreperleGilwell, kan du glæde dig til 2021, hvor kurset udbydes igen.

Mere information kommer senere.

Spørg din arbejdsgiver

Du får brug for at holde fri en fredag for at kunne deltage på kurset.  Og tillige er der jo en deltagerpris, der skal betales - begge dele kan du måske få hjælp til fra din arbejdsgiver. TreperleGilwell er en solid lederuddannelse, og det er ofte sådan at vores arbejdsgivere gerne vil støtte videreuddannelse.