Foto: Frederik Dahl Kehlet

TreperleGilwell 2021

Forandring sker først, når nogen gør noget andet…

Det kræver ledere, der kan, vil og tør være nysgerrige, udfordre, fokusere og stå i spidsen for forandringer.

På TreperleGilwell 2021 sætter vi fokus på den ledelse, der udvikler hverdagens spejderarbejde - og vi vil gennem oplæg, øvelser og debatter dykke ned i, hvad god ledelse kræver af både dig og os.

Med udgangspunkt i vores fælles oplevelser forbinder vi ny ledelsesforskning med de udfordringer, du står overfor og vi trækker sammen tråde til ledelse både i spejderarbejdet, i det private og det offentlige erhvervsliv.

Når du har deltaget i TreperleGilwell, vil du have opnået:

  • En stærkere forståelse for egen ledelsespraksis og udviklingsmuligheder
  • At blive en bedre leder - både personligt og som en del af et lederteam
  • At blive klogere på, hvordan din håndtering af dig selv som leder påvirker både dem du leder og selve opgaveløsningen.
  • At have arbejdet med ledelse i praksis gennem dit eget TreperleGilwell-projekt
  • Et styrket spejderledernetværk, som du bruger på kurset og kan bruge efterfølgende.
  •  

Datoerne for TreperleGilwell 2021 er

  • 7.-10. oktober 2021
  • 5.-7. november 2021
  • 23.-24. april 2022

Prisen er ikke fastlagt endnu, men den information samt link til tilmelding kommer op inden længe – men start med at reservere datoerne. Så er du da så langt!

Du kan følge med på kfumspejderne.dk eller facebook-siden www.facebook.com/treperlegilwell.

Vi glæder os til rejsen sammen med dig.

Med spejderhilsen

Brian Veiler Larsen, Casper Sigersted, Hans Henrik Halvbjørn (kursusleder), Jesper Oehlenschläger, Lisbet Lentz, Birgitte Koch Jørgensen og Mads Hjortkjær.

TreperleGilwell 2021

Drømmer du om TreperleGilwell, kan du glæde dig til de næste kurser, der er sat i kalenderen. Se mere her.

Spørg din arbejdsgiver

Du får brug for at holde fri en fredag for at kunne deltage på kurset.  Og tillige er der jo en deltagerpris, der skal betales - begge dele kan du måske få hjælp til fra din arbejdsgiver. TreperleGilwell er en solid lederuddannelse, og det er ofte sådan at vores arbejdsgivere gerne vil støtte videreuddannelse.

Mere om TreperleGilwell