Foto: Frederik Dahl Kehlet

Korpsets uddannelsesstruktur

Ansvaret for uddannelserne hos KFUM-Spejderne i Danmark er fordelt på flere planer. Herunder kan du læse om korpset organisering af uddannelserne.

Styregruppen for Uddannelse og HR

Det er i Styregruppen for Uddannelse (SUD) at de overordnede linjer for uddannelserne lægges og det er ligeledes SUD der arbejder med at udvikle fremtidens uddannelsesforløb. SUD har både ansvaret for ungdoms- og voksenkurserne. 

Uddannelsesleder

Det er uddannelseslederen der sammen med UddannelsesDrift (se beskrivelse herunder) fastsætter behovet for og godkender ungdomskurserne. Ligeledes er det uddannelseslederen der, i samarbejde med SUD, udvælger stabene til Gilwell-kurserne.

Står et kursus til at blive aflyst af forskellige årsager, er det kursuslederen i samarbejde uddannelseslederen der vurderer om det er muligt at gennemføre kurset eller om det skal aflyses.

Arbejdsgrupperne

UddannelsesHR

  • Planlægge og afvikle uddannelsesweekender
  • Opbygge og understøtte netværk mellem instruktører og uddannelsesansvarlige
  • Sikre evaluering og indsamling af relevant materiale fra afholdte uddannelsesforløb

UddannelsesDrift

  • Vurdere behovet og fastsætte kursus- og uddannelsesudbuddet
  • Behandle ansøgninger om at afvikle kursus eller uddannelse
  • Undersøge behovet for nye uddannelsestilbud og igangsætte dem

UddannelsesPR

  • Producere og udsende samlet PR for uddannelsestilbud
  • Bistå kursusstabene med hjælp og redskaber til PR for de enkelte uddannelsestilbud

Distrikterne

I alle distrikter findes en DTU der har ansvaret for uddannelse i distriktets regi. DTU'erne har ofte stor indsigt i uddannelse, både på korps- og lokalt plan.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål om uddannelsernes organisering eller i tvivl om, hvem du skal henvende dig til, kan du kontakte Administrationscentret på telefon 70102666.

For kontakt til din lokale DTU henviser vi til distrikternes egne hjemmesider.