Uddannelsescirklen

Et uddannelsesforløb kan illustreres gennem det vi kalder uddannelsesscirklen.

Kort fortalt så er selve uddannelsen delt op i 5 etaper.

Som deltager vil du i samarbejde med en facilitator og gennem forskellige øvelser lave en kompetenceprofil, der beskriver dine styrker og udviklingspotentiale gennem spejderarbejdet.

Du vil herefter sætte fokus på, hvilken kompetence du har brug for at udvikle for at blive en bedre gruppeleder i forhold til de udfordringer, du og gruppen står overfor. Gennem et planlagt udviklingsforløb vil du hjemme i gruppen arbejde mod at udvikle denne kompetence.

Undervejs kan du søge støtte fra din coach, der kan hjælpe med processen, en faglig mentor og forskellige værktøjer, der er udviklet til at understøtte processen. Forløbet afsluttes med en evaluering og opdatering af din kompetenceprofil, hvorefter du er klar til en runde mere i uddannelsescirklen.

 

Sådan bruger du cirklen:

Uddannelsescirklen er omdrejningspunkt for de kompetencebaserede uddannelser KFUM-Spejderne udbyder.

Du kan dog også bruge værktøjerne på egen hånd, eller sammen med dine leder-kolleger i gruppen.

Deudover kan du hente en række værktøjer og øvelser, der knytter sig de enkelte punkter i uddannelsescirklen.

Øvelserne er beskrevet under hvert punkt, hvor du også kan downloade vejledninger.