Materialer til at start samtalen

KFUM-Spejderne har udgivet materialet Trivsel og Tryghed sammen med blandt De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, FDF og KFUM og KFUK i Danmark.

Materialet består af to dele:

  • Et hæfte med en introduktion til emnet, 

  • og derudover 12 samtalekort med konkrete cases og dilemmaer, som kan bruges som udgangspunkt for en snak på fx et ledermøde.

Du finder også materialet her: Trivsel og Tryghed & 12 samtalekort

Når Grænser Brydes

I en organisation som KFUM-Spejderne, hvor man har med mennesker at gøre. Skal der være et øget fokus på trivslen og samværsregler. Dette er nødvendigt i så man i organisationen kan opnå både sjovt, spændende og givende aktiviteter, i et miljø hvor alle føler sig trygge, både børn, unge og voksne. KFUM-Spejdernes engagerede frivillige vil som udgangspunkt de deltagende børn og unge det bedste. Som frivillig melder man sig til et ansvarsfuld rolle i en organisation. Hvilket gør det vigtigt at have klare retningslinjer for, hvordan vi færdes i spejdernes såvel som medledernes selskab.

Sæt gang i snakken

Materialet “Når grænser brydes” er udviklet med henblik på at få gang i snakken om grænsebrydende adfærd eller kommunikation børn, unge og voksne imellem. Kampagnen er todelt, og henvender sig i de to dele henholdsvis til børn og unge og den voksne. Fokus øges gennem udklip af specifikke situationer med billed- og videomateriale. Dette er udviklet til blandt andet ungdomsforeninger, -organisationer, idrætstilbud, skoler mm. Der sættes målrettet fokus på grænseoverskridende adfærd og handlinger børn, unge og voksne imellem.

Materialet er udgivet i et samarbejde mellem KFUM-Spejderne og følgende forbund og organisationer: 

Danmarks Idrætsforbund, KFUM og KFUK, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Red Barnet, Dansk Skoleidræt, DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) & SDU (Syddansk Universitet)