Foto: Lisbeth Birkelund Simonsen

Aktuelle retningslinjer for KFUM-Spejderne

Opdateret 10. maj 2021

Afholdelse af af generalforsamling under konference-reglerne

Genåbningen pr. 6. maj 2021 giver mulighed for at afholde konferencer og møder indendørs. Herunder generalforsamlinger. Bestyrelsesmøder er fortsat ikke tilladt.

Det betyder, at rigtig mange af jer kan få afholdt generalforsamlinger mv under de regler og retningslinjer, der gælder for ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål.

Her i står bl.a. at:

 • Der må maks. være 1 person pr. 4 kvadratmeter gulvareal – dog 1 person pr. 2 kvadratmeter, hvis deltagerne primært sidder ned.
 • Der skal fremvises coronapas.
 • Der skal være tydelig afmærkning af ensretning.
 • Deltagere og personale skal bære mundbind eller visir. Disse kan dog fjernes, når man sidder ned.
 • Der må maks. være 1.000 personer til et erhvervsarrangement. Deltagerne skal inddeles i sektioner af maks. 500 personer ad gangen, og deltagerne fra den ene sektion må ikke tillades adgang til en anden sektion.
 • Hvis der er over 500 deltagere til dit arrangement, skal du senest 14 dage før have udarbejdet en plan for, hvordan arrangementet afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt. Kontakt din lokale politikreds for at få en skabelon.

KFUM-Spejderne arbejder fortsat på i samarbejde med DUF at få mulighed for også at afholde bestyrelsesmøder. Dette er fortsat ikke tilladt.


Opdateret 6. maj 2021

Genåbning af foreningslivet indendørs

Vi har via DUF modtaget opdaterede retningslinjer for genåbningen af indendørs foreningsliv pr. 6. maj 2021 for børn og unge under 18 år.

 • Forsamlingsloftet er på 25 indendørs for unge under 18 år. Børn og unge under 18 år defineres som børn og unge til og med 17 år. Der må gerne deltage ledere over 18 år, hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre aktiviteten. Lokaler skal holdes lukkede for alle mellem 18 og 70 år, som ikke er nødvendige for aktivitetens afholdelse.
 • Sangaktiviteter skal foregå udendørs.
 • Der skal holdes mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt.
 • På trods af det nedsatte afstandskrav, må der maksimalt være 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Foreningsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres. Udøvere under udøvelsen af disse aktiviteter kan fravige afstandsanbefalingen Det er dog vigtigt, så vidt muligt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter.
 • Aktiviteter kan foregå i flere grupper af 25 personer, så længe hver gruppe udgør sit eget arrangement.
 • Der er ikke krav om coronapas for at deltage i foreningsaktiviteter.
 • Alle øvrige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne skal overholdes. Herunder krav om mundbind, rengøring, udluftning osv.
 • Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder må ikke afholdes indendørs.
 • Pligten til at sikre, at kravet om coronapas er overholdt (for mennesker over 70 år) påhviler den fysiske eller juridiske person, som har rådighed over lokalet. Den pågældende forening mv. kan modtage bødestraf, hvis dette ikke overholdes.

Planlægning og klargøring

I forhold til planlægning og klargøring af indendørs arrangementer for børn og unge under 18 år, har Kulturministeriets meldt ud, at de vurderer, at det er muligt (som leder over 18 år) at opholde sig i et foreningslokalet inden aktiviteten (eksempelvis dagen før) for at klargøre/planlægge, hvis det vedkommende foretager sig, er nødvendigt for en forsvarlig afholdelse af den pågældende aktivitet.

Kulturministeriet understreger dog, at man alene vil være undtaget i forhold til det, som vedrører den pågældende foreningsaktivitet for børn og unge. Ligeledes understreger de, at det til enhver tid vil være politiet, som vurderer, om det konkrete tilfælde er i overensstemmelse med reglerne.

  Læs Kulturministeriets retningslinjer for indendørs foreningsaktiviteter gældende fra 6. maj 2021 her

   

  Opdateret 6. maj. 2021

  Genåbning af foreningslivet udendørs

  Forsamlingsforbudet for udendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter er på 75 personer inkl. ledere. Kulturministeriet har udsendt nye, gældende retningslinjer pr. 6. maj 2021. 

  • Der er ikke krav om coronatest eller negativ test forud for deltagelse i en udendørs foreningsaktivitet. Ej heller er der krav om brug af mundbind ved udendørsaktivteten.
  • De udendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper á 75 personer, så længe hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement. For at sikre at reglerne bliver overholdt kan området fx inddeles i felter, så hver gruppe har sit eget felt. Vær opmærksom på, at samme leder ikke kan lede flere grupper på samme tid og sted, da aktiviteten i så fald betragtes som ét samlet arrangement – og dermed er underlagt forsamlingsforbuddet på 75 personer. Der må som udgangspunkt gerne være gengangere mellem personerne (fx ledere) i de forskellige tidsforskudte dele af et arrangement. 
  • Der bør som udgangspunkt holdes to meters afstand mellem personer. Aktiviteter med fysisk kontakt under to meter (under fx leg) kan gennemføres, dog med ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger angående hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
  • Overnatning i telte/shelters kan ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne, såfremt forsamlingsforbuddet på 75 personer overholdes.
  • Deltagere opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til aktiviteten. I det omfang der bruges fælles udstyr, rengøres det undervejs eller efter brug, ligesom brugerne opfordres til at have ekstra fokus på håndhygiejnen.

  Læs Kulturministeriets retningslinjer for udendørs foreningsliv pr. 6. maj 2021


  Plan for øvrig genåbning

  Nedenstående gælder det generelle forsamlingsforbud, hvor der kan komme undtagelser for foreningslivet. (Opdateres løbende.)


  Pr. 6. maj: 

  Indendørs: 25 personer
  Udendørs: 75 personer


  Pr. 21. maj: 

  Indendørs: 50 personer
  Udendørs: 100 personer


  Pr. 11. juni:

  Indendørs: 100 personer
  Udendørs: Intet loft. Det forventes, at der bliver loft over store arrangementer (koncerter, store spejderlejre og lign.). 


  Husk rengøring 

  Vær fortsat særlig opmærksom på vigtigheden af rengøring og god hygiejne:

  • Rengør toiletter og kontaktpunkter ofte.
  • Husk hyppig håndvask eller håndsprit.
  • Bliv hjemme, hvis du er syg eller er særligt udsat.

  Mere information

  Har du spørgsmål, kan du enten kontakte DUF’s Corona-hotline på tlf. 20 96 90 21 eller skriv til corona@duf.dk. Du kan som altid også kontakte Korpskontoret.

  På www.coronasmitte.dk finder du altid seneste nyt om coronasituationen.
  Du kan også få kontakt til myndighedernes fælles hotline på 70 20 02 33.

  Kontakt KFUM-Spejdernes kriseberedskab

  Har du brug for at komme i kontakt med KFUM-Spejdernes kriseberedskab, kan du læse mere her.

  KFUM-Spejdernes kriseberedskab kan hjælpe med krisehåndtering, råd og sparring i situationer, som kræver ekstra opmærksomhed fra professionel side.

  Kontakt KFUM-Spejdernes personale

  Har du brug for at komme i kontakt med en ansat fra KFUM-Spejderne, kan du finde kontaktoplysninger på alle ansatte her.