Som spejderleder kan du have brug for at tage hånd om børn med handicap eller særlige behov.
Her finder du pjecer, råd og vejledning, som kan hjælpe dig videre. 

Diabetes Foreningen
Fakta om børn og diabetes. Her finder du også hjælp til førstehjælp, blodsukker og måling.

Danske Døves Landsforbund
Hvad vil det sige at være døv, samt gode råd. 

ADHD-Foreningen 
Her kan du finde pjecer og film om ADHD

Dansk Blindesamfund
Personlige historier, tips og gode råd

Astma- Allergi Danmark
Her finder du blandt andet pjecer om madallergi og astma 

Dansk Epilepsiforening
Herunder kan du finde spørgsmål og svar samt information om epilepsi og førstehjælp

Landsforeningen for Autisme
Fem gåde råd om, hvordan du hjælper et barn med autisme

Landsforeningen LEV
Kort introduktion til hvad det vil sige at være udviklingshæmmet, samt links til mere litteratur

Denne side er under opbygning. Hvis du savner bestemte informationer, kan du kontakte info@kfumspejderne.dk 

Bog om børn med særlige behov

Hvordan rummer vi børn med særlige behov i vores grupper? 

Som spejder- og FDF-ledere oplever mange, at der kommer børn med særlige behov i deres enhed. Børn, der ikke er som alle andre, og som ofte lægger beslag på flere af ledernes ressourcer. Det kan til tider være udfordrende. Denne bog er et forsøg på at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan melde sig. Dels giver bogen indblik i nogle af de diagnoser, man hyppigst støder på, så det bliver muligt at skelne mellem diagnosen og barnet selv. Dels beskriver bogen en række værktøjer, der kan bidrage til at få hverdagen i en enhed med børn med særlige behov til at fungere bedre.

Køb Hvordan rummer vi børn med særlige behov? her

Aktiv fritid for alle

Sammenslutningen for Unge med Handikap (SUMH) har skabt siden foralle.nu, hvor du kan finde gode råd til at gøre spejdergruppen tilgængelig for så mange som muligt.