Velkommen til SCENES

Netværket af spejdercentre, som arbejder systematisk til at forbedre natur og miljø på spejdercentre verden over - Scout Centres of Excellence for Nature and Environment and Sustainab.

 

Det danske SCENES netværk

Det danske SCENES netværk består af spejdercentre som enten er SCENES certificeret, eller som er på vej til at blive det. Det eneste krav for at være med, er at man ønsker at arbejde for hele tiden at forbedre arbejdet med natur og miljø, på spejdercentret man repræsenterer - også efter SCENES certificeringen er kommet i hus. Det danske SCENES netværk mødes to gange om året skiftevis på de spejdercentre, som er en del af netværket.

 

Sådan bliver du et SCENES center

 1. Læs SCENES checklisten og sæt jer ind i beskrivelsen af certificeringen, som kan findes her.
 2. Få eventuelt besøg af et allerede certificeret SCENES center, hvor i gennemgår jeres arbejde indtil videre, og får sparring til hvordan i kommer videre.
 3. Skriv SCENES rapporten og oversæt den til engelsk
 4. Bed et allerede internationalt certificeret SCENES center om at læse jeres rapport igennem og give feedback.
 5. Det internationale spejdercenter, som allerede er SCENES certificeret, skal udforme en skrivelse, som vedlægges rapporten. Den færdige rapport sendes til den nationale SCENES koordinator, som i dag er Alexander Krabbe (alexanderkrabbe@kfumspejderne.dk)
 6. Den nationale SCENES koordinator, kan herefter anbefale et spejdercenter til at blive SCENES certificeret via Danish Scout Council. Efter Danish Scout Council har anbefalet spejdercentret at blive godkendt, sendes rapporten til WOSM til godkendelse. 
 7. Efter certificeringen er blevet godkendt, modtager spejdercentret et diplom.
 8. Efter fem år, skal spejdercentret re-certificeres

 

Sådan bliver du re-certificeret efter fem år som SCENES center

 1. Læs den gamle rapport igennem
 2. Gennemgå via SCENES checklisten, hvilken proces centret har været igennem. Dette skal gøres i samarbejdet med et andet internationalt SCENES certificeret spejdercenter.
 3. En ny rapport skrives, hvor proces og systematisk arbejde med natur og miljø beskrives.
 4. Følg herefter ovenstående “sådan bliver du et SCENES center”, fra punkt 5-8.

 

Sådan skriver du rapporten

SCENES rapporten skrives ud fra SCENES charteret, som er de officielle retningslinjer for, hvordan man bliver et SCENES center - dem kan du finde her.

 

Nedenfor kan du se checklisten på dansk. Checklisten opdateres frem mod 2021, hvor der vil være øget fokus på inddragelse af lokalsamfundet og Verdensmålene.

 

1 SCENES nøgle krav

1.   Have et naturområde

a.       Have et naturområde som understøtter dyre- og plantelivet

Her beskrives området omkring jeres center. Eksempelvis, hvor meget skov, lejrplads, eng, sø og lignende, har i på Spejdercentret? Hvis der er fredningszoner og beskyttelsesparagraffer, som er særligt gældende for centret, kan du også beskrive dem her. Eksempelvis Natura 2000.

 

b.       Muligheder for spejderne, for at opleve og mærke naturen

Beskriv her hvor spejderne har mulighed for at opleve og mærke naturen. Eksempelvis ved at sove i telt og ved at klatre i træer.

 

c.       Give plads til ustruktureret leg og udforskning af naturen

Beskriv her hvor spejderne har mulighed for ustruktureret leg, eksempelvis i skoven eller ved vandkanten.

2.   Udbyde miljøundervisning

a.       Baseret på principperne og målene i miljøuddannelsen i spejderarbejdet

Beskriv her hvordan i arbejder med spejderloven i relation til natur og miljø. Samt WOSM og WAGGGS principper indenfor miljø og natur. Du kan finde inspiration i de eksisterende rapporter, som de andre SCENES certificerede spejdercentre i Danmark har lavet.

 

b.       Tilbyde miljøundervisning som både er med og uden guide

Beskriv her jeres natur- og miljøaktiviteter, som både kan gøres lederstyret, men også centerstyret.

 

c.       Regulære opfølgninger og udvikling på de miljømæssige læringsaktiviteter

Beskriv her hvorledes i evaluere og videreudvikler jeres natur og miljøaktiviteter.

 

d.       Dele de miljømæssige initiativer med gæsterne

Beskriv her hvorledes i inddrager og oplyser jeres gæster, om jeres arbejde med natur og miljø, eksempelvis hvordan i sortere affald, reducere jeres forbrug af el, vand og varme, og hvordan i reducere jeres forbrug af papir, og andre ressourcer.

 

e.       Engagere sig i SCENES netværket

Beskriv her hvorledes i engagere jer i SCENES netværket nationalt som internationalt. Søg inspiration i de andre danske SCENES rapporter. Det er vigtigt i prioritere at engagere jer i nationale og internationale netværk.

 

f.        Give mulighed for at lære om andre SCENES centre

Beskriv her hvorledes i vil formidle viden om SCENES certificeringen til jeres gæster og igennem jeres eksterne kommunikation.

 

g.   Implementerer World Scout Environmental Badge og Scouts of the World Award

Beskriv om i har implementeret de to programmer eller om i har intentionen om at gøre det.

3.   Praktisk miljøledelse

a.       Er placeret på et velorganiseret spejdercenter, som er godkendt af den nationale spejder organisation

Beskriv her om i er WOSM eller WAGGGS center, og hvilken relation i har til en eller flere spejderorganisationer i Danmark.

 

b.       Har en miljøpolitik, som medtager principper og mål for miljøundervisning i spejderarbejdet, som passer på de sensitive naturområder på centret og som evaluerer centrets miljøbelastning

Beskriv her om i har en miljøpolitik, eller om i har intention om at formulere en miljøpolitik.

 

c.       Omfavner miljøforbedringer – både selv og sammen

Beskriv her hvordan i selv og i fællesskab med andre, arbejder på hele tiden at forbedre jeres arbejde med natur og miljø.

 

d.       Laver partnerskaber med lokale miljø organisationer og miljøprojekter

Beskriv her hvorledes i er forankret i lokalsamfundet, eksempelvis gennem samarbejde med den lokale kirke eller borgerforening.