Hvis du er voksen leder og dermed for gammel til at deltage i uddannelsen for 13-20 årige, så skal du læse med her for at få et overblik over dine muligheder.

Det er også altid en god ide at holde øje med kalenderen for aktuelle uddannelses- og udviklingstilbud.  

Lederintro og Praktisk kursus
Uddannelsens to kurser Lederintroduktionskursus og Praktisk kursus henvender sig til forældre eller andre, der har sagt ja til at hjælpe i gruppen, og som derfor har behov for et grundlæggende kendskab til KFUM-Spejderne og til spejderarbejdet. 

Grenkurser
Grenkurserne er målrettet mod ledere i enten børne, unge eller voksenenheder og kan således både bruges til at få konkrete ideer til arbejdet i den pågældende enhed, men også til at erhverve sig viden om den målgruppe som kurset retter sig mod. Kurserne kan således tages flere gange, og vil være naturlige for nye ledere i enheden. 

Leder1 og Leder2
Endelig er der kurserne Leder1 og Leder2. Leder1 sætter fokus på det at fungere som leder i en enhed, mens Leder2 i højere grad tager afsæt i den enkeltes tro, ledelsesstil samt samarbejde med eksterne relationer. Leder 1 vil være det naturlige sted at fortsætte uddannelsen for dem, der har deltaget i kurserne for de 13 - 20 årige. 

Gilwell
KFUM-Spejdernes uddannelsesforløb afsluttes med Gilwellkurset, som sætter fokus på den enkeltes personlige udvikling og det at være leder i sit eget liv.  

Gruppebestyrelseskursus
Dette kursus er målrettet nye eller mindre erfarne medlemmer af Gruppebestyrelsen og beregnet til at give eksempelvis forældre, der er valgt til rådet en grundlæggende viden om spejderarbejdet samt sætte dem i stand til at fungere i gruppebestyrelsen.