Hos KFUM-Spejderne får du lov til at gå i fordybelse.
Hos KFUM-Spejderne får du lov til at gå i fordybelse.
Lisbeth Simonsen

Hvad er en gruppebestyrelse?
Gruppebestyrelsen består af enhedslederne, bestyrelsesformand, gruppeleder, gruppeassistenter, civile bestyrelsesmedlemmer (forældre og andre), 1-2 repræsentanter for de medlemmer af gruppen, der er fyldt 15 år, men som ikke er ledere samt evt. indsupplerede (f.eks. fra det lokale kirkelige arbejde). Gruppebestyrelsen tegnes af rådets formand, rådets kasserer og gruppelederen i forening. Du kan læse mere her. 


Hvor kan jeg finde inspiration til møderne?
KFUM-Spejderne har en omfattende database med aktiviteter her. Her kan du finde forskellige aktiviteter og lege, som du kan bruge i din gruppe. Vi har også hjemmesiden scoutzone, hvor at du kan finde inspiration under fanen spejderliv.
 

Er der et krav om uddannelse?
Når du starter som leder hos KFUM-Spejderne i Danmark er der intet krav om uddannelse. Dog udbyder vi en del udannelser og arrangementer, som du kan gøre brug af og som styrker dig i din ledergerning. Du kan tjekke fanen uddannelse og kalenderen for at holde øje med relevante arrangementer og uddannelsestilbud.
 

Hvilke forsikringer har KFUM-Spejderne i Danmark?
Du kan se hvilke forsikringer KFUM-Spejderne i Danmark har, og hvordan du er dækket under fanen forsikringer.

 

Hvem tager alle beslutningerne hos KFUM-Spejderne i Danmark?
Landsmødet er KFUM-Spejdernes øverste besluttende myndighed. Det afholdes hvert andet år (i lige år) med delegerede fra samtlige landets grupper og tager bestemmelse om korpsets linje og arbejdsprogram for de kommende 2 år. Landsmødet vælger desuden en Hovedbestyrelse.

 

Hvilke blade og magsiner udgiver KFUM-Spejderne i Danmark?
Korpset udgiver et medlemsblad, og et leder magasin samt spejdernet med forskellige redaktioner tilknyttet. Redaktionerne er målgruppebestemt: ILDHU er for lederne. Scoutzone er for juniorspejdere, spejdere og seniorspejderne. Børnebladet Grazat er til bævere og ulve og udkommer fire gange årligt. Derudover udgives ILDHU til samtlige ledere fire gange om året.  Det er også muligt at læse ILDHU og Grazat online.

 

Hvad er patruljesystemet?
Dette er stadig det bærende princip i vort spejderarbejde. Det indebærer, at børn skal lede andre børn i en overskuelig enhed, som patruljen med sine 5-8 medlemmer er. At man altså giver lidt større børn/unge et ansvar, og de øvrige i patruljen et medansvar for patruljens arbejde. Samarbejdet er dog det altafgørende for, om patruljen kan fungere, og det er her, patruljelederens lederevner skal stå deres prøve.

 

Hvad er Vision 2020?
Vision for KFUM-Spejderne frem mod 2020 er ”Sammen rykker vi verden – med vilje”. KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden. Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge. Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel. Du kan læse mere om visionen her.

 

Hvad er historien bag KFUM-Spejderne i Danmark?
Du kan læse om historien bag KFUM-Spejderne her.