Foto: Andreas Thørring Bastrup

Forkyndelse

Fælles for alle spejdere i hele verden er, at “det åndelige” er noget, vi arbejder med. Det gør vi, fordi spejderbevægelsen tror på, at vi alle har et åndeligt aspekt, som er lige så vigtigt at udvikle som fx det fysiske.

KFUM-Spejderne er tilknyttet den danske Folkekirke, hvorfor det er kristendommen, der er den grundlæggende tro hos os.

Vores kristne ståsted kommer til udtryk i den måde, vi er sammen på, i de aktiviteter vi laver og i den forkyndelse spejderne møder. De fleste spejdermøder slutter med fadervor og Spejderbønnen, men spejderne vil også møde andagter og andre former for forkyndelse gennem deres spejderliv. Vi vil gerne vise børn og unge, at kristendommen kan være en resurse i deres eget liv, og at det er en del af at være spejder.

Læs mere om det kristne budskab hos KFUM-Spejderne her.

Download Tanketid

Tanketid er et KFUM-Spejdernes nyeste forkyndelsesmateriale. Materialet er sendt ud til grupperne, men kan også  downloades.

Værdier på spil

Skab samtale om vores værdier - både de kristne og de mere almen-spejderlige - med dialogkortene Værdier på spil. Kortene er udsendt med korpsposten, efteråret 2020, men kan også hentes her.

Aktivitetshæfter

Download her to inspirationshæfter som indeholder en pilgrimsfærd med afsæt i Luther og Reformationen og aktiviteter om tro, natur og forvalterskab. Materialet er lavet i samarbejde med Grøn Kirke.