Paletten

Paletten er en del af KFUM-Spejdernes nye arbejdsprogram. Arbejdet med Paletten understøtter udviklingen af spejderne i forhold til verdensspejderbevægelsens grundidé. Paletten understøtter altså den udvikling, som man gennemgår fra bæver til seniorspejder.

I Paletten blander vi udviklingsområder og skaber dermed grundlag for udvikling af kompetencer. Kompetencer er noget, man kan bruge i flere situationer, eksempelvis i skolen og til spejder. Kompetencer er også noget, man kan videreudvikle, og dette understøtter derfor ”det fremadskridende program”, som er kendt fra spejdermetoden. Denne del af arbejdsprogrammet hedder Paletten, fordi vi blander farverne og udvikler nye farver og sider af os selv.

I arbejdet med Paletten vælges først to udviklingsområder. I disse udviklingsområder vælges så en kompetencezone fra hvert udviklingsområde. Herefter tilknyttes der til sidst et mål til hver af kompetencezonerne. Hermed er læringen for aktiviteten eller programforløbet defineret.

Neden for kan du se Palettenmærkerne.

Familiespejder

Bæver

Ulv

Junior

Spejder

Senior

Rover