Håb til handling under Mærke-luppen

I denne Mærke-lup er det mærket “Håb til Handling”, som sættes under lup. Mærket henvender sig primært til junior- og tropspejdere. Det er også denne aldersgruppe, som aktivitetsforslagene er udarbejdet til. Du kan selv tilpasse aktiviteterne, hvis du ønsker at arbejde med mærket i andre aldersgrupper.

Der findes et officielt aktivitetshæfte der hører til mærket, som du kan finde her. Mærkeluppen er tænkt som inspiration til at bruge hæftet i dit spejderarbejde.

Mærkeguide

Fra Håb til Handling handler om klimaudfordringer, verdensmål og hvordan vi selv kan gøre noget. Klimaudfordringer fylder meget i pressen, og spejderne kan være bekymrede for fremtiden og hvordan det hele skal ende. Arbejdet med mærket skal gerne bidrage til at vende bekymring til håb og håb til handling.

Ved at arbejde med mærket får spejderne viden om klimaudfordringerne og hvad de selv kan gøre.

Det er et mærke, der enten kan tages over en længere periode på spejdermøder eller på en weekendtur. Eller måske kan det være tema på en sommerlejr?

Mærket er en del af et større Håb til Handling-projekt. Som spejdergruppe kan I blive et lokalt kraftcenter ved at samarbejde med jeres lokale kirke omkring aktiviteter til gavn for klimaet. Derudover kan spejderne deltage i et KlimaEvent, som sætter fokus på, hvordan unge kan gøre en stor forskel i dagligdagen for at passe på klimaet - enten som en del af mærket eller som en del af et bredere arbejde.

 

Trin 1: Når mærket møder spejderne  (1. møde)

Varighed: ca. 15 minutter

For at introducere mærket tager du som leder en snak med spejderne om mærkets mål (se faktaboks: “Beskrivelse til spejderne”).

Snakken kan gå på:

  • Har I hørt om klimaudfordringerne?
  • Hvordan har I det med al den snak, der er om klima - hvordan føles det indeni?
  • Er der ting, du allerede idag gør anderledes, fordi du tænker på klimaet?
  • Kan det overhovedet nytte at gøre noget selv, når udfordringen er så stor?

Trin 2: I dybden med mærket (et par møder)

I aktivitetsforslagene nedenfor er der en række aktiviteter, der handler om klimaudfordringer og hvad man selv kan gøre.

Brug forslagene direkte eller tilpas dem til jeres egne spejdere. Hvis I finder på noget helt nyt og sejt, må I meget gerne huske at dele det med andre.

Der er to elementer i mærket:

  • Konkrete ideer til at arbejde med klimaindsatser, og
  • Arbejdet med sig selv - og at det nytter at gøre en indsats

Det er op til jer, hvad I lægger mest vægt på, men målet for mærket er, at spejderne skal få en oplevelse af, at det nytter at gøre noget.

Trin 3: Del med andre

Varighed: 10 min

På Facebook og Instagram kan I dele historier og billeder om gode oplevelser med “Håb til Handling”. I kan tagge på Instagram og andre medier med #Mærkeluppen #voresbidrag #håbtilhandling osv.

Du kan som leder også melde dine aktiviteter ind på Spejdernet, så de kan komme i aktivitetsdatabasen til hjælp for andre, eller du kan skrive til os på arbejdsprogram@kfumspejderne.dk.

Aktivitetsguide

Der er mange forskellige måder at arbejde med klimaudfordringerne. Forslagene nedenfor er forslag, du kan bruge, justere eller selv finde på noget andet at lave. Forslagene er alle sammen beskrevet mere detaljeret i hæftet “Håb til Handling” https://spejdernet.dk/haab.

Aktivitet 1: Løs plastikudfordringen

Hvor afhængige er vi af plastik - hvor mange steder bruger vi det - kan vi leve uden? Tal om og find eksempler på brug af plastik - hvor kan vi undvære?

Leg lege, hvor I kun bruger naturmaterialer: Patøk, jonglering og meget mere...

Aktivitet 2: Affaldsindsamling og andagt

Affald hører ikke hjemme i naturen. Lav en naturvandring, hvor I samler affald sammen. Afslut med en andagt, hvor spejderne skal finde 10 ting i naturen, de føler sig glade ved og lovpriser. “Jeg føler mig glad ved…”

Aktivitet 3: Vedvarende energi

Byg jeres eget hejseværk/kran, hvor I bruger vindenergi til at løfte/hejse ting.

Byg en solovn ud af et tomt rør fra Pringles-chips - hvad kan I bage eller stege i ovnen?

Byg et brændebesparende komfur, når I er på lejr - hvor meget kan I reducere brændeforbruget?

Aktivitet 4: Reparer og genanvend

Brug og smid væk er en rigtig dyr måde at bruge verdens ressourcer. Brug tid på at reparere eller genanvende ting, som ellers ville være blevet smidt ud.

Flet et armbånd, hvor I bruger plastik-rester og garn. Lav bordskåner af kapsler og stofrester.

Aktivitet 6: Tak for mad

Alle tager overskudsmad med hjemmefra. Kan vi lave god mad af rester og overskud? Hvordan undgår vi madspild? Tal om, hvem vi kan takke for maden.

Aktivitet 7: Barfodstur og fodvask

Gå tur på bare fødder og kom tættere på naturen. Lav fælles fodvask bagefter. Fodvask giver rene fødder, men også anledning til en god snak om, at Jesus vaskede sine disciples fødder.

Aktivitet 8: Kom tæt på naturen

De forunderlige lyde: Brug tid i naturen på bare at lytte. Enten med lukkede øjne - eller når det er den allermørkeste nat.

Kram et træ. Mærk det - lugt det - smag det…

Aktivitet 9: Tro kan flytte bjerge

Vælg et ambitiøst mål - følg op på, at I når målet et skridt ad gangen…

Aktivitet 10: Når isen smelter...

Hvem kan holde en isterning frosset længst muligt uden for fryseren?

Prøv også at rense vand…

Aktivitet 11: Plant et håb

Plant et eller flere træer, som I kan følge, mens de vokser op...

Se mere på https://spejdernet.dk/haab og https://pejdernet.dk/aktiviteter.

Håb til handling

Om håb til handling

 

Udviklingsområder: Socialt, åndeligt

Kompetence-zoner: Samfundsengagement, Hvad tror vi på, Moral & Etik

Formål

Spejderne skal personligt og i fællesskab med andre lære at handle på klimaforandringerne. Spejderne lærer at tage globalt ansvar og får inspiration til lokal handling for at løse udfordringerne. Målet er, at spejderne udvikler sig åndeligt og socialt.

Mål

  • Finde frem til, hvad en af ens nærmeste vil blive glad for og være i stand til at gøre det.
  • Kunne identificere de områder, hvor egne evner er begrænsede, og hvordan de kan udvikles.

Derfor gør vi det

KFUM-Spejderne tager børn og unges bekymring for klimaet alvorligt og samarbejder med Grøn Kirke og Folkekirkens Nødhjælp i projektet Håb til handling.

Det er vigtigt, at børn og unge er drevet af håb fremfor af frygt. Håbet er et af hovedelementerne i kristendommen. Håbet er en måde at se på fremtiden, selvom den kan se mørk ud. Men det er ikke nok at håbe. Håb og handling hænger stærkt sammen – når vi gør noget, skaber vi håb.

Som spejdergruppe har I mulighed for at blive et lokalt kraftcenter ved at samarbejde med jeres lokale kirke omkring aktiviteter til gavn for klimaet. Derudover kan de unge spejdere at deltage i et KlimaEvent, som sætter fokus på, hvordan unge kan gøre en stor forskel i dagligdagen for at passe på klimaet.

Beskrivelse til spejderne

Vi skal beskytte naturen og tage vare på kloden. I har allesammen hørt om klimaudfordringerne. Det kan virke helt uoverskueligt, hvad man selv kan gøre.

Håbet er en måde at se på fremtiden, selvom den kan se mørk ud. Men det er ikke nok at håbe. Håb og handling hænger stærkt sammen – når vi gør noget, skaber vi håb