FAQ om Arbejdsprogram

Hvad består arbejdsprogram af?

 

Arbejdsprogram består af tre dele: Palettenmærkerne, færdighedsmærkerne og de andre mærker

Hvad er Paletten?

Arbejdet med Paletten understøtter udviklingen af spejderne i forhold til verdensspejderbevægelsens grundidé. Paletten understøtter altså den udvikling, som man gennemgår fra familiespejder til rover.

I Paletten blander vi udviklingsområder og skaber dermed grundlag for udvikling af kompetencer. Kompetencer er noget, man kan bruge i flere situationer, eksempelvis i skolen og til spejder. Kompetencer er også noget, man kan videreudvikle, og dette understøtter derfor ”det fremadskridende program”, som er kendt fra spejdermetoden.

Denne del af Arbejdsprogrammet hedder Paletten, fordi vi blander farverne og udvikler nye farver og sider af os selv.

I Paletten håndbogen findes der meget mere dybdegående information om Paletten.

Hvad er meningen med farverne på mærkerne?

Idéen bag Palettenmærkerne er, at to udviklingsområder kombineres. Der er en farve tilknyttet hvert udviklingsområde. Man kan derfor på hvert mærke se, hvilke udviklingsområder der er tilknyttet netop dette mærke ved at se på farverne på kanten og baggrunden. Fx er Superhelte gult og orange, og disse farver er tilknyttet udviklingsområderne fysisk og selvstændigt. 

Man kan ved blot at se på børnenes ærme, hvor mærkerne sidder, sikre, at man kommer hele vejen rundt om Palettens udviklingsområder.

Hvad er færdighedsmærkerne?

Færdighedsmærkerne er de mærker, hvor man arbejder med en bestemt færdighed og udvikler denne. Disse mærker er de tidligere firkantede blå mærker, som er blevet tegnet om, så de nu er blevet sekskantede og med brun baggrund. Find mærkerne på kfumspejderne.dk/faerdighedsmaerker/

Hvad er forskellen på Palettens mærker og færdighedsmærkerne?

Paletten udvikler kompetencer og færdighedsmærkerne udvikler færdigheder. 

Kompetencer er noget, man kan bruge i flere situationer, eksempelvis i skolen og til spejder. Kompetencer er også noget, man kan videreudvikle, og dette understøtter derfor ”det fremadskridende program”, som er kendt fra spejdermetoden.

Færdigheder er noget, man kan bruge til en ting, fx det at bruge en kniv er endnu en gang at bruge en kniv. Du kan ikke bruge den færdighed til andre ting.

Hvad er de andre mærker?

Andre mærker har ingen særlige kendetegn. Det kan være mærket til den årlige bæver og ulve turnering, sommerlejrmærket, et projektmærke eller et helt andet mærke, som I gerne vil dele med andre.

De mærker, du som leder selv udvikler, kan sagtens tage mindre udgangspunkt i Konceptet for Paletten – det bestemmer du selv. Men husk, at spejdermetoden er det, der kendetegner spejderarbejdet.

Hvad er der blevet af Basismærkerne?

Basismærkerne/bladmærkerne fra Arbejdstræet er blevet erstattet af Palettens mærker i Arbejdsprogrammet, som nu understøtter den udvikling Basismærkerne gav tidligere, dog med mulighed for i høj grad at lave et forløb, som passer bedst muligt til spejderne.

Hvad er der blevet af Specialmærkerne?

De fleste Specialmærker findes endnu. De er nu blevet omdøbt til færdighedsmærker og har fået nyt design. Man kan finde de samlede beskrivelser af færdighedsmærkerne på kfumspejderne.dk/faerdighedsmaerker/

Nogle af Specialmærkerne er ikke længere en del af Arbejdsprogrammet, da mærkerne ikke længere har været relevante, eller også er de blevet erstattet af et andet mærke i Arbejdsprogrammet, fx et Palettenmærke.

Hvad er anderledes ved Paletten og arbejdsprogram i forhold til Arbejdstræet?

I arbejdet med Paletten har man i meget højere grad formålet, altså hvorfor vi gør, som vi gør, i fokus end tidligere. Ud fra formålet designer lederne selv et forløb, der er med til at opfylde formålet og den læring, der skal opnås. Dette sikre, at der laves spejderarbejde i alle grupper, der passer til de spejdere og ledere, der er netop den gruppe.

Det nye ved arbejdsprogram er, at vi i høj grad for fokus på "hvorfor", "hvordan" og først herefter "hvad". "Hvorfor" er formålet og læring, som er beskrevet til hvert mærke. "Hvordan" er spejdermetoden. Her skal man tage stilling til, hvordan spejdermetoden bruges til den givne aktivitet. Det er altså først til aller sidst, at man tager stilling til, hvilke konkrete aktiviteter, der skal laves for at opnå formålet, læringen og spejdermetoden. Processen er her beskrevet meget kort, og hvis du har lyst til at dykke mere ned i det, kan du gøre dette i Paletten håndbogen.

Hvornår kan man få et Palettenmærke?

Der er ikke en "aktivitetstjekliste" til hvert mærke, som fandtes tidligere. Derfor skal lederne selv tage stilling til, hvornår deres spejdere har opnået den læring og det formål, der er beskrevet ved mærket. Dette er noget lederne skal have forøje i planlægningen af mærkeforløbet. Det skal også være et fokuspunkt undervejs i forløbet, og når forløbet er afsluttet.

Det er også vigtigt, at der bliver reflekteret med spejderne i gennem forløbet. Det forventes selvfølgelig ikke, at der er ligeså dybe refleksioner hos bæverne som hos seniorspejderne, men det ligger dog i learning by doing, at man skal reflektere.

Hvor kommer tankerne bag arbejdsprogram fra?

Omkring år 2000 udkom Renewed Approach to Programme (RAP), på dansk Fornyet Tilgang til Arbejdsprogram fra Verdensspejderbevægelsen (WOSM). RAP-modellen tager udgangspunkt i en cirkulær tilgang til udvikling. Hvor man starter med at sætte mål, og grupperer og aldersinddeler læringen. Hvorefter man får systemet til at virke gennem aktiviteter, spejdermetoden og med fokus på personlig udvikling. Du kan læse mere op RAP-modellen hos Scout.org

Hvor mange mærker er der til hver enhed?

Når alle mærker er udkommet til sommer 2017, er der otte mærker til bæverne, ulvene, juniorspejderne, tropspejderne og seniorspejderne. Derudover er der to mærker til familiespejderne og roverne, som udkommer i sommeren 2017. Se er samlet oversigt over alle mærkerne, der er udkommet indtil nu på kfumspejderne.dk/spejderliv/arbejdsprogram/paletten/.

Hvad er spejdermetoden?

Spejdermetoden er det, der adskiller spejderarbejdet er alle andre fritidsinteresser. Spejdermetoden er den måde, vi arbejder på, og det er derfor i høj grad med til at sætte rammen for vores aktiviteter.

Spejdermetoden består af otte grundprincipper, som du kan læse mere om her. Arbejdet med spejdermetoden ligger ofte implicit, da mange ledere er oplært i metoden. Det giver dog mening, at genbesøge spejdermetoden en gang i mellem på ledermøder af enhver art. Fx. til det årlige visions/strategi-arbejde eller når der kommer en ny leder ind i enhedsteamet, så man sikrer, at alle har den samme forståelse af spejdermetoden.

Hvor skal mærkerne sidde?

Du kan finde en uniformvejledning med angivelse af mærkerne placering her.

Hvor kan man finde mere information om arbejdsprogram?

Hvis du gerne vil vide mere om Arbejdsprogram, findes det på kfumspejderne.dk/spejderliv/arbejdsprogram/ Her kan du finde alle publikationer i form af pdf-filer, mærker og beskrivelser om arbejdsprogram.

Hvor kan jeg få mere hjælp?

Hvis du har brug for mere hjælp til stort og småt om arbejdsprogram, kan du skrive til arbejdsprogram@kfumspejderne.dk, så vil du indenfor få dage få hjælp. 

Held og lykke med arbejdsprogrammet!

 

Artikler om arbejdsprogram