Andre mærker

Andre mærker omfatter de mærker, som understøtter KFUM-Spejdernes arbejde mod vores vision, men som ikke er mærker under Paletten eller Færdighedsmærker. Det er mærker som giver mulighed for at have fokus på andre emner.

Disse andre mærker kan være mærker som er en del af et samarbejdsprojekt. Det kan også være mærker lavet til en bæver- og ulveturnering, sommerlejren eller et andet projekt, som I gerne vil dele med andre.

For at mærkerne er relevante for andre spejdere, skal mærkerne være aktuelle og stadig mulige at tage samt tage udgangspunkt i spejdermetoden.

Mærkerne kan trække på det teoretiske grundlag fra Paletten eller Færdighedsmærkerne , eller de kan kombinere begge grundlag på en måde, som passer til formålet. Mærkerne har naturfarver og grønlige kanter.