KFUM-Spejdernes arbejdsprogram består af tre dele: Paletten, Færdighedsmærker og Andre mærker

Paletten rummer de mærker, der har med udvikling af kompetencer at gøre. Kompetencer er noget, man kan bruge i flere situationer, eksempelvis i skolen og til spejder. Kompetencer er også noget, man konstant kan udvikle mere på og understøtter derfor det fremadskridende program, som er kendt fra spejdermetoden. 

Den anden kategori af mærker i KFUM-Spejderne er Færdighedsmærkerne. De handler om at udvikle færdigheder. Færdigheder er noget, som man på et tidspunkt bliver færdig med at lære (selvom man selvfølgelig altid kan blive bedre). Det er for eksempel båltænding, orientering og knobbinding. 

Den tredje kategori af mærker er de andre mærker. Sidst men ikke mindst er der alle de andre mærker, som har alle mulige aspekter af spejderarbejdet i sig. Dem kalder vi indtil videre andre mærker.

Alle mærker, der hører til Paletten, Færdighedsmærkerne eller andre mærker er sekskantede. Man kan kende dem fra hinanden, fordi de har forskellige kant- og bundfarver. Eksempelvis har Palettenmærkerne altid farvene fra udviklingsområderne som kant eller bundfarve, mens Færdighedsmærkerne har en brun bund. 

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du sende dem til arbejdsprogram@kfumspejderne.dk 

Nyt om arbejdsprogram