Vores Natur er et partnerskab med DR, Naturstyrelsen, de Naturhistoriske Museer og Friluftsrådet der sammen med museer, foreninger og mange andre vil invitere folk ud i naturen. I løbet af året vil der være en lang række aktiviteter, der formidler naturen og inspirerer til naturoplevelser, som alle kan deltage i.

Vild natur, hvor du bor

Vores natur har fem fyrtårnsprojekter, hvoraf KFUM-Spejderne bidrager til 'Vild natur, hvor du bor.' Denne del af projektet handler om at inspirere danskerne til at dyrke den vilde natur. For ved at give naturen plads til at udfolde sig, hjælper vi med at fremme biodiversiteten.

Måden vi arbejder på, er ved at udforme forskellige typer inspirrationsmaterialer, som henvender sig til forskellige aldersgrupper og typer. I samarbejde med frivillige har vi skabt inspirationshæfter, som skal gøre det nemmere for alle - også de der ikke er vant til at færdes i naturen -  at komme ud og dyrke naturen, hvor de bor. For de, der i forvejen bruger naturen mere afholdte vi i sensommeren 2020 kurser, hvor vi uddannede vild have-mentorer, som nu er ude at lære fra sig og selv lave vild natur, hvor de bor.

Det primære formål med projektet er at give alle et forhold til naturen og skabe en accept af den vilde natur. Vi skal væk fra det steriliserede og skabe hjem for det naturlige, så vores vilde venner også har steder at bo.

Projektet er et partnerskab mellem KFUM-Spejderne, Dyrenes beskyttelse, Praktisk Økologi og Dansk Ornitolog Forening. Det sekundære mål i projektet er at skabe nye samarbejdspartnere, som hånd i hånd deler ud af værdifællesskabet: at beskytte naturen ved at lade den være. Ved at stå sammen, kan vi, som ringe i vandet, skabe en dybere interesse for naturen i dens rene og stærke form. Vi lader den løftede pegefinger falde. I stedet griber vi hinandens hænder, hjælper den vilde natur i Danmark og fremmer biodiversiteten gennem leg og forståelse.  

Hvordan kan I være med? 

  • Der er udkommet to inspirationshæfter, som giver gode ideer til aktiviteter og tiltag, du selv kan lave for at fremme den vilde natur, hvor du bor. 
  • Der er blevet afholdt kurser for "Gør noget vildt hvor du bor", hvor folk blev rustet til at holde arrangementer og fik nye bekendsskaber/sparringspartnere. Undervisningsmaterialet og samtaleplakaterne kan findes her på siden.
  • DR inspirerede i foråret med deres naturserie 'Vilde vidunderlige Danmark', hvortil DR skole og DR undervisning har udarbejdet undervisningsmateriale til forskellige aldergrupper.

 

Kontakt

Hvis du vil høre mere om, hvilke projekter KFUM-Spejderne bidrager til i projektet Vores Natur 2020, er du velkommen til at kontakte os.

Sus Lynge Dahl
Udviklingskonsulent
sus@kfumspejderne.dk

Vores natur 2020

Et partnerskab mellem DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske Museer støttet af Nordea-fonden, 15. Juni Fonden og AAGE V. JENSEN NATURFOND.

Derudover er over 40 organisationer inden for natur, friluftsliv, kultur mv. involveret i udviklingen af fyrtårnsprojekter – heriblandt KFUM-Spejderne i Danmark.

Projektet har fem fyrtårnsprojekter, der skal være bærende for aktiviteter og formidlingsprojekter i Vores Natur. De fem fyrtårnsprojekter er:

- Vild natur, hvor du bor
- Sommer i Vores Natur
- Danmark under vandet
- Natten i Naturen
- Vild Mad.