Spejdere sidder med en computer i græsset
Computer i naturen
Johny Christensen

GruppeSite projektet er opstået af et behov for at få en ny moderne og tidssvarende hjemmeside løsning til korpsets grupper.

Den eksisterende Sharepoint platform som efterhånden havde mange år på bagen stod overfor en udfasning, så derfor skulle der en erstatning til for de grupper der brugte den.

Desuden er det et mål at flere grupper bliver synlige på internettet.

Det er derfor også vores klare mål at have fokus på de grupper/distrikter der måtte være lidt forsigtige omkring IT og hjemmesider, idet vi er af den holdning, at grupper/distrikter med stærke IT kompetencer nok skal klare sig - enten med en løsning uden for Korpsets tilbud, eller med et webhotel.

 

Projektgruppens arbejde

GruppeSite hører under Styregruppen for Profil og Samfund(SPS).

Som projekt har GruppeSite kørt siden december 2013 og vil nok fortsætte som projekt et stykke ind i 2016.

Omkring det tidspunkt forestiller vi os at systemet er så modent at det vil overgå til en driftsopgave mere end et decideret projekt.

I kraft af at GruppeSite er et online medie foregår meget af vores arbejde med GruppeSite også online. Langt størstedelen af vores møder kører på Skype hvilket er en fordel da vi i projektgruppen er placeret geografisk spredt.

Vi mødes fysisk nogen få gange om året til f.eks. korpsweekender. Derudover er mange af opgaverne mulige at lave på egen hånd og sparre pr. e-mail eller telefon i det omfang det giver mening.

I GruppeSite samarbejder vi med forskellige andre dele af korpset. Vi har f.eks. haft en dialog kørende med Flexbillet helt fra starten, med henblik på at lave design og integration imellem vores to løsninger så ensartet som muligt.

Vi har også kørt tæt parløb med Administrationscenteret, særligt kommunikationsafdelingen har vi tæt dialog med ift. hvad korpsets retning er inden for forskellige områder f.eks. er designet af vores anbefalede layout(tema) ved navn Brownsea, afstemt med korpsets nye grafiske identitet

Hvordan får jeg fat i GruppeSite-folkene?

Kan man kontakte os igennem vores hjemmeside

Hvis man er interesseret i det tekniske vil det være en fordel at man har kendskab til Wordpress også gerne som Multisite installation.

Har man andre evner man tænker kunne bruges af GruppeSite hører vi også gerne fra interesserede

Vi rykker verden med villje

GruppeSite leverer en platform til til grupper, distrikter mm. hvor de let og elegant bliver i stand til at kommunikere ud til deres respektive målgrupper hvordan de “Sammen rykker verden - med vilje”

I projektgruppen er:

Anders Baisgaard, René Nielsen, Frank Andersen, Søren Krog, Sebastian Stæhr, Thor Dekov-Buur

Find os alle på www.gruppesite.dk