Spejdere, der er ude at sejle i meginjolle
Det mobile søcenter gør det muligt for spejdergrupper at lave søaktiviteter
Anders Kongsted

Det Mobile Søcenter (DMS) er et projekt under KFUM-Spejdernes Søgruppe. Projektets flåde består af 8 Meginjoller på trailere med sejlklart udstyr. Projektet henvender sig til grupper, der ligger i kystnært eller sønært område og som ønsker at indgå en udviklingsaftale med DMS.

Af sikkerhedsmæssige årsager udlånes jollerne parvis. Så kan de hjælpe hinanden, konkurrere med hinanden, og de er mere fleksible med hensyn til mandskab. Ved 2 joller kan 4-10 personer komme på vandet samtidigt. Udlånsperioden er minimum 1 år og max. 2½ år.

Oplæring og samarbejde sker med Arresøcentret på Sjælland og Æbleskovens spejdercentet i Jylland.

Rykker Søspejder verden?

I den grad: Vi er med til at udvikle hele mennesker, der lærer at tage ansvar og samarbejde i en global

verden, hvor man er afhængig af naturens kræfter.

Ansøg om lån af joller

Henvendelse og ansøgning til koordinator Hans Ole Kofoed på telefon 59436169 eller hansolekofoed@kfumspejderne.dk.

 

Den samlede projektgruppe

Hans Ole Kofoed, Jens Ole Bang, Thomas Johnsen, Jesper Johnsen. Vi er alle tilknyttet Arresøcentret. 

Læs mere om os på De sejlende KFUM-Spejderes hjemmeside