Lån 2 meginjoller i 2 år
Hans Ole Kofoed

Det Mobile Søcenter (DMS) hører under KFUM-Spejdernes Søgruppe. Centrets flåde består af 8 Meginjoller på trailere med sejlklart udstyr. Tilbuddet henvender sig til grupper, der ligger i kystnært eller sønært område og som ønsker at indgå en udviklingsaftale med DMS.

Af sikkerhedsmæssige årsager udlånes jollerne parvis. Så kan de hjælpe hinanden, konkurrere med hinanden, og de er mere fleksible med hensyn til mandskab. Ved to joller kan 4-10 personer komme på vandet samtidigt. Udlånsperioden er minimum 1 år og max. 2½ år

Tag på nye eventyr med dine spejdere!

Er de danske bakker blevet for flade, de danske skove for tamme, og det danske vejr for gråt? Så tag ud på vandet! Der kan du mærke naturen og eventyret. På vandet skal du virkelig kunne binde knobene, bevare roen og læse vejret. Det mobile Søcenter gør det muligt for spejdergrupper at tage på eventyr.

Du føler tovværket i dine hænder, og vinden kaster skumsprøjt op omkring båden. Solen skinner. Og I kan ikke få øje på andre mennesker, så langt øjet rækker. Om eftermiddagen får I en holm i sigte. I trækker båden op på land og tænder et bål på naturlejrpladsen. I bygger en bivuak og hygger omkring aftensmaden. Se det er eventyr!

Det mobile Søcenter består i dag af 8 sejlklare og fuldt udrustet Meginjoller med alt udstyr og redningsveste på 500 kg autotrailere.

Meginjollen

Meginjollen er den perfekte spejderbåd. Den er nem og hurtig at gøre klar til sejlads med det karakteristiske firkantede sejlsmakken.
På grund af meginkanalerne og den lave langkøl bevæger Meginjollen sig roligt og hurtigt på vandet.
Den er nem at vedligeholde med et skrog af glasfiber og træværk af gran elle lærk.

Med sin begrænsede dybdegang – kun 65 cm er den let at sejle op på en strand. Her kan du overnatte i de mange teltpladser og shelters der ligger ved de danske kyster. Du kan også sove i jollen, og benytte storsejlet som telt.
Den transporteres let på en lille autotrailer, og kan derfor let sættes i vandet, der hvor eventyret starter.

Gruppen låner:

  • 2 sejlklare Meginjoller på 500 kg autotrailere
  • Alt udstyr incl redningsveste
  • Lånetid 1 – 2½ år.

Oplæring og partnerskab

Det mobile Søcenter har indgået aftale med Arresøcentret på Sjælland og Æbleskovens spejdercenter i Jylland om oplæring. Samtidig indgår man i et partnerskab, hvor gruppen/centret ved større arrangementer kan låne joller af hinanden.

Forventninger til gruppen

Det forventes at gruppen der låner udstyret fra DMS har til hensigt at prøve/teste om søspejd er noget for dem at starte op på permanent basis. Gruppen organiserer sig med en sejladsansvarlig, der kan dokumentere sejlererfaring. DMS er behjælpelig med udarbejdelse af lokale sikkerhedsinstrukser.

Økonomi

Der er igennem korpset betalt ansvarsforsikring af joller, så gruppen skal selv dække udgifter i forbindelse med tyveri – hærværk eller skader på materiel. Derudover pålægges kun udgifter til grupperne i forbindelse med opstartskurser.

Uddannelse og sømandsbog

Uddannelsen er modulopbygget på en sådan måde, at den kan sammensættes og bruges på flere forskellige måder. Det vil sige, at man kan benytte sig af Sømandsbogen i planlægning af spejdernes program som et længere forløb. Der er tre uniformsmærker tilknyttet uddannelsen:

  1. Forgast
  2. Gast
  3. Bådfører

Hvordan kan du deltage i projektet?

Gruppen henvender sig/ansøger søgruppen v/ Hans Ole Kofoed på: hansolekofoed@kfumspejderne.dk eller på tlf. 40 40 61 69.

Rykker Søspejder verden?

I den grad: Vi er med til at udvikle hele mennesker, der lærer at tage ansvar og samarbejde i en global verden, hvor man er afhængig af naturens kræfter.

Ansøg om lån af joller

Henvendelse og ansøgning til koordinator Hans Ole Kofoed på telefon 40 40 61 69 eller hansolekofoed@kfumspejderne.dk.

Den samlede projektgruppe

Hans Ole Kofoed, Jens Ole Bang, Thomas Johnsen, Jesper Johnsen. Vi er alle tilknyttet Arresøcentret. Læs mere om os på De sejlende KFUM-Spejderes hjemmeside