Foto: Johny Kristensen

KFUM-Spejdernes vision

Sammen rykker vi verden - med vilje

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.

Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge. 

Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.

 

KFUM-Spejdernes strategi

I KFUM-Spejderne vil vi nå vores vision ved at fokusere på tre områder:

Dygtige ledere skaber stærke fællesskaber
Vi tror på, at dygtige ledere er nøglen til at skabe stærke og meningsfulde fællesskaber for børn og unge. Det gode spejderarbejde skal være mere attraktivt og tilgængeligt for flere.

Spejdergruppen som lokalt kraftcenter
Vi vil arbejde på at styrke spejdergrupper, distrikter og centre, så de bliver attraktive kraftcentre, som kan tiltrække nye målgrupper, spejdere og samarbejdspartnere.

Vi rækker ud over os selv
Vi vil, at den enkelte spejder skal tage medansvar for at gøre verden lidt bedre, og derigennem opleve stolthed over at bidrage til og at være en del af noget større og meningsfuldt. Det vil vi gøre ved at række ud over os selv og arbejde på tværs af spejdere, ikke-spejdere, kulturer, og landegrænser.

Om visionen

KFUM-Spejdernes vision blev vedtaget på landsmødet i maj 2014, og den tegner organisationens retning frem mod 2022.  Visionen bygger på KFUM-Spejdernes formål og de grundlæggende spejderværdier. Mere end 200 KFUM-Spejdere i hele Danmark bidrog aktivt til udviklingen af visionen.

 

KFUM-Spejdernes strategibog
pdf imageDownload