KFUM-Spejderne samarbejder med fire andre danske spejderkorps i foreningen Spejderne. Sammen er vi en børne- og ungdomsbevægelse med 58.000 spejdere i Danmark. Vi som tilbyder fritidstilbud med fællesskab, udfordringer og udvikling.

Fællesskab og udfordringer

Vi har aktiviteter for børn, unge og voksne, som udfordrer og udvikler. Når vi oplever lejre, ture og aktiviteter sammen, opstår der fællesskaber. Det handler om at prøve grænser af både i det store og små.

Vi bruger friluftsliv som en ramme om de fleste aktiviteter. Det skal både være sjovt, udfordrende og udviklende, når vi er sammen.

På nogle af de forskellige korps' websider finder I masser af aktivitetsbeskrivelser, som viser hvad vi laver som spejdere fx bygger en svævebane eller agerer nybyggere. 

Vi uddanner og udvikler ledere

En spejder bliver en leder. En, der er vant til at lede, og en, der ved, hvad det kræver. Det lærer vi igennem spejdernes, når fungere som patruljeledere, spejderledere, gruppeledere, ledere af kurser og meget mere.

Vi tager ansvar for det, vi selv gør, samtidig med vi hjælper og vejleder andre. Det er vi rigtig gode til.

Lederegenskaber

Vi afprøver og udvikler vores lederegenskaber i vores hverdag som spejdere - både når vi arbejder sammen, og når vi gennemfører projekter. 

Vi uddanner os som ledere ved at tage på kurser, hvor vi som unge og voksne ledere udvikler vores kompetencer sammen og individuelt. Kompetencer som kan bruges i spejderarbejdet og erhvervslivet.

Spejdernes Lejr 2021

Gå til lejrens hjemmeside

De fem korps i Spejderne

KFUM-spejderne i Danmark
Det Danske Spejderkorps 

De grønne pigespejdere 

Danske Baptisters Spejderkorps 

Dansk Spejderkorps Sydslesvig