Religion kan komme til udtryk på flere måder.
Vores kristne ståsted kan komme til udtryk på flere måder.

Det kristne budskab

Fælles for alle spejdere i hele verden er, at “det åndelige” er noget, vi arbejder med. Det gør vi, fordi spejderbevægelsen tror på, at vi alle har et åndeligt aspekt, som er lige så vigtigt at udvikle som fx det fysiske.

KFUM-Spejderne er tilknyttet den danske folkekirke, hvorfor det er kristendommen, der er den grundlæggende tro hos os.

Vores kristne ståsted kommer til udtryk i den måde, vi er sammen på, i de aktiviteter vi laver og i den forkyndelse spejderne møder. De fleste spejdermøder slutter med fadervor og Spejderbønnen, men spejderne vil også møde andagter og andre former for forkyndelse gennem deres spejderliv.

Vi vil gerne vise børn og unge, at kristendommen kan være en resurse i deres eget liv, og at det er en del af at være spejder.

Som på alle andre områder i spejderarbejdet vil og kan vi ikke tvinge den enkelte spejder til at have en bestemt holdning til det, vi laver.

På forkyndelsesområdet vil vi udover en egentlig oplæring i den kristne tro også gerne skabe rum for de store tanker og de svære spørgsmål i livet. Kristendommen giver os nogle af svarene, men det er op til den enkelte spejder at tage dem til sig eller ej, ligesom vi heller ikke kræver, at man som spejder skal være medlem af den danske folkekirke eller en bestemt trosretning.

Vores frivillige

Vores frivillige ledere bliver understøttet i at leve op til den del af vores formål, der handler om at lade børn og unge møde det kristne evangelium. Som leder skal man derfor være villig til at udføre en sådan kristen ledergerning.

Hvordan gør de i min gruppe?

KFUM-Spejdernes grupper er forskellige, og grupperne praktiserer det åndelige aspekt på mange forskellige måder.

Er du nysgerrig på, hvordan din lokale gruppe arbejder med vores kristne ståsted, så kontakt dem og hør lidt mere om, hvad de laver, og hvordan de gør det.