Foto: Johny Kristensen

Styregrupper

Styregrupperne er en væsentlig del af KFUM-Spejdernes ledelse. De er nedsat af Hovedbestyrelsen og arbejder med at udvikle og drive organisationens mange forskellige projekter og arbejdsgrupper i samarbejde med en bred gruppe af frivillige. 

Som medlem i en styregruppe får du mulighed for at sætte dit præg på den retning, som KFUM-Spejderne går i. Man er medlem af en styregruppe i den periode, som styregruppens arbejdsgrundlag fastsætter.

Styregrupperne understøttes af Hovedbestyrelsens styregruppeteam. Temaet varetager også de opgaver, som går på tværs af styregrupperne. Hvis du vil vide mere om arbejdet, kan du kontakte dem på styregruppeteam@kfumspejderne.dk.

Tre led i organisationsstrukturen

1. Hovedbestyrelsen arbejder med strategi og den langsigtede retning for vores organisation. Hovedbestyrelsen sætter andre i gang med at løse konkrete opgaver ud fra den overordnede retning for vores organisation som helhed.

2. Styregrupperne varetager den retning, som HB sætter. Det betyder, at styregrupperne omsætter strategi og visioner til konkrete målsætninger og indsatser. Det er ikke styregrupperne selv, der skal udføre opgaverne. 

3. Projekt- og arbejdsgrupper er nedsat af styregrupperne til at udføre et initiativ. De laver konkrete produkter/leverancer, som omsætter KFUM-Spejdernes strategi til reelle resultater og forandringer. Det kan eksempelvis være, at vi ønsker at styrke ledelseskapaciteten i grupperne og derfor afholder en gruppeledelseskonference.

Styregrupper

KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse har nedsat følgende styregrupper:

Styregruppen for Arbejdsprogram og Events (SAE)
Arbejder for, at vores medlemmer møder et spændende og udviklende indhold både i de daglige aktiviteter og i events hos grupper, distrikter og korps.
Formand: Allan Vejvad

Styregruppen for Internationale Aktiviteter (SIA) 
Arbejder for at give endnu flere spejdere en international oplevelse og sikre, at KFUM-Spejderne fortsat er en aktiv del af det internationale samarbejde.
Formand: Casper Sigersted

Styregruppen for Profil og Samfund (SPS) 
Arbejder for at styrke og udvikle KFUM-Spejdernes samfundsansvar og profil både i form af synlighed og politik.
Formand: Zenia Bille Tvedt

Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse (SKF)
Arbejder for at børn, unge og ledere aktivt kan forholde sig til den kristne tro på en meningsfuld måde gennem samtale, forkyndelse og samarbejde med Folkekirken både lokalt og nationalt.
Formand: Mette Lundegaard

Styregruppen for Uddannelse (SUD) 
Arbejder for og har ansvaret for at udvikle KFUM-Spejdernes uddannelse, herunder sikre at kursusstabene fortsat leverer høj kvalitet, og at så mange som muligt får en uddannelsesoplevelse.
Formand: Terkel Bruun

Styregruppen for Organisationsudvikling og Ledelse (SOL)
Arbejder for at udvikle ledelseskompetencerne hos lederne i grupper og distrikter og sikre demokratisk dialog på tværs af organisationen.
Formand: Rie Heitmann Janken

Styregruppen for Vækst (VÆKST)
Arbejder for at flere børn og unge oplever KFUM-Spejdernes fællesskab gennem initiativer på tværs af og i alle niveauer af organisationen.
Formand: Hans Henrik Halvbjørn

Forretningsudvalget 2020-2022
KFUM-Spejdernes formandskab ved Stine Kirk Jensen og Tobias Simonsen. Derudover hovedbestyrelsesmedlem og korpskasserer Niels Pathuel Kruse, samt hovedbestyrelsesmedlemmerne Daniel Nakskov og Jonny Kristensen.