Foto: Frederik Dahl Kehlet

KFUM-Spejderne i Danmark er organiseret i grupper. Man kan derfor sige, at korpset er en forening af alle landets KFUM-Spejdergrupper. 

Gruppen er den suveræne enhed, mens alle instanser omkring gruppen, dvs. distrikt og korps, er serviceorganer for gruppen. 

Når gruppen har behov for råd, vejledning eller hjælp, henvender gruppebestyrelsen sig der, hvor det ser de bedste muligheder for at få løst problemerne. Gruppen vælger den direkte vej til det ønskede serviceorgan.