Kriseberedskab

Hvis du som frivillig oplever et alvorligt uheld, en ulykke eller en anden situation, som kan opfattes som en krise, skal du kontakte en fra korpsets kriseberedskab.

Beredskabet består af:

Beredskabets rolle er at sørge for, at krisen bliver håndteret efter korpsets retningslinjer i samarbejde med udviklingskonsulenterne og dig, hvis du ønsker det. I første omgang vil de tage en snak med dig for at få afdækket hændelsesforløbet. Derefter overtager beredskabet styringen, medmindre I aftaler andet.

Beredskabet sørger for

  • Information til og dialog med pårørende, gruppen eller andre, der er påvirket af hændelsen
  • At afdække hændelsesforløbet
  • At igangsætte krisepsykolog, hvis det er relevant
  • Eventuel kontakt med medier eller lokalsamfund
  • Afklaring af forsikringsspørgsmål
  • Kontinuerlig opfølgning på situationen