Kriseberedskab

Ved akut tilskadekomst eller sygdom med behov for øjeblikkelig hjælp - ring til alarmcentralen på 112

 

Hvis ulykken er ude:

 • Stands ulykken, undgå at flere kommer i fare
 • Livreddende førstehjælp: Åndedræt, blodcirkulation, chok, Frie luftveje, aflåst sideleje, stands blødning, hjertemassage, læg den tilskadekomne ned og pak varmt ind
 • Alarmering 112 samt lejrchef/arrangementsansvarlig
 • Almindelig førstehjælp

Ved overgreb eller alvorlige ulykker orienteres KFUM-Spejdernes kriseberedskab hurtigst muligt.

Når ambulancen er kørt, kan børn og voksne stå tilbage med voldsomme oplevelser, der kan give stærke efterreaktioner. Derfor er det vigtigt at holde kontakt og have nogen at tale med:

 • Vær nærværende
 • Lyt aktivt
 • Vis, at du accepterer følelserne - også de stærke
 • Yd almindelig omsorg og praktisk hjælp

Korpsets kriseberedskab

Hvis du som frivillig oplever et alvorligt uheld, en ulykke eller en anden situation, som kan opfattes som en krise, kan du kontakte korpsets kriseberedskab. KFUM-Spejdernes kriseberedskab kan kontaktes i følgende tidsrum:

 • På hverdage 9.00 - 21.00 
 • I weekender og på helligdage kl. 10.00 - 18.00 

Beredskabets rolle er at sørge for, at krisen bliver håndteret efter korpsets retningslinjer. Desuden kan korpset vælge at involvere relevante myndigheder. I første omgang vil de tage en snak med dig for at få afdækket hændelsesforløbet. Derefter overtager beredskabet styringen, medmindre I aftaler andet.

Psykologisk krisehjælp

I forbindelse med alvorlige hændelser, eksempelvis i forbindelse med alvorlige ulykker eller voldsomme episoder, hvor børn og unge er involveret, kan korpset tilbyde psykologisk krisehjælp. 

KFUM-Spejderne i Danmark har abonnement hos Falck om psykologisk krisehjælp. Hvis I får brug for krisehjælp skal I kontakte korpskontoret.

I tilfælde hvor psykologisk krisehjælp ikke er aktuelt, kan korpsets udviklingskonsulenter tilbyde understøttende debriefing og opfølgende samtaler med grupper eller kursusstaben.  

Transport 

Hvis en tilskadekommen ikke kan transporteres med bil eller ambulance, kan I rekvirere en taxa. Udgiften til taxaen får I refunderet ved at indsende taxaregningen og en beskrivelse af hændelsesforløbet til korpskontoret.

Kommunikation, presse og medier

Når situationen er under kontrol, er det vigtigt, at du overvejer, hvem der skal kontaktes, og sørger for at de får besked. Det kan være familie, ledere eller gruppelederen. Korpskontoret kan hjælpe med kontaktoplysninger mv. 

Pressen interesserer sig naturligt for voldsomme begivenheder, men det er umuligt at tale med journalister samtidig med at man håndterer en presset situation. Kontakt derfor krisestaben hurtigst muligt, så opgaverne kan blive fordelt.

Kontakt altid korpskontoret for gode råd i forbindelse med pressehåndtering. 

Underretningspligt og børnene først

Efter lov om social service § 154 har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb med videre eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen.

Oplever du som spejderleder et barn, som er udsat for overgreb eller lign., har du dermed pligt til at underrette kommunen. Du er altid velkommen til at kontakte korpskontoret for hjælp og vejledning. 

Du kan læse mere om underetningspligt og børns trivsel her

Opdager du, at en spejderleder overtræder gruppens samværsregler bør du altid kontakte gruppelederen eller korpskontoret.

Læs mere om samværsregler her

Sparring om kursusindhold

Selv med den bedste planlægning og mange års erfaring kan det der opstå usikkerhed under et kursus. Skulle der opstå tvivlsspørgsmål til dele af dit kursus, kan du altid skrive til mailen: uddannelsesleder@kfumspejderne.dk 

Et medlem fra Styregruppen for Uddannelse (SUD) eller en af arbejdsgrupperne vil herefter svare på din henvendelse og hjælpe dig med sparring på din problemstilling.

Selve kriseberedskabet står ikke til rådighed i forbindelse med sparring vedr. kursusindhold eller samarbejde i stabe eller grupper. KFUM-Spejderne tilbyder via kontakt til udviklingskonsulenterne sparring vedr. lokal konflikthåndtering mv.  

Beredskabet sørger for

 • Information til og dialog med pårørende, gruppen eller andre, der er påvirket af hændelsen
 • At afdække hændelsesforløbet
 • At igangsætte krisepsykolog, hvis det er relevant
 • Eventuel kontakt med medier eller lokalsamfund
 • Afklaring af forsikringsspørgsmål
 • Kontinuerlig opfølgning på situationen