Tobias Simonsen
Hovedbestyrelsens ledelse (Forperson)
61262596
Elsebet Kjems Gregersen
Hovedbestyrelsesmedlem
Jens Vestergaard Thomsen
Hovedbestyrelsesmedlem
Lasse Winther Jakobsen
Hovedbestyrelsesmedlem
40859560
Dorthe Mølvig
Hovedbestyrelsens ledelse (Næstforperson)
61672711
Jacob Højbjerg Ostenfeld Gissel
Hovedbestyrelsesmedlem
50507240
Johny Kristensen
Hovedbestyrelsesmedlem
21430311
Niels Pathuel Larsen
Hovedbestyrelsesmedlem & korpskasserer
Andreas Blom Larsen
Hovedbestyrelsesmedlem
Jeanette D'Andrade Christensen
Hovedbestyrelsesmedlem
Kirstine Svansø Iversen
Hovedbestyrelsesmedlem