Foto: Lasse Mørch

Praktikanter, praktik og studiejobs

KFUM-Spejderne er konstant på udkig efter studerende, som har lyst til at prøve kræfter inden for en organisation, hvis formål er at udvikle børn og unge.

Som studerende har du to muligheder for at arbejde hos os:

  • Som praktikant i et ulønnet praktikforløb, som en del af dit studie.
    Vi forventer, at praktikforløbet vil give merit og er SU-berettiget.
  • Som projektmedarbejder på studentervilkår ca. 15 timer om ugen på fast timeløn.

KFUM-Spejderne er kendetegnet ved at være en arbejdsplads med højt til loftet - også for dig som studerende. Du vil få meget ansvar og stor indflydelse på både det projekt, du arbejder på, men også den måde du løser dine opgaver på. Som studerende vil du arbejde sammen med en af KFUM-Spejdernes konsulenter, som fungerer som projektleder.

Om praktik hos KFUM-Spejderne

En af spejderbevægelsens grundidéer er ‘learning by doing’, og dette praktiserer vi også i forhold til organisationens studerende. Men du vil ikke stå alene. Den tilknyttede konsulent sparrer, støtter og løser opgaver i projektet sammen med dig. Konsulenterne har alle en professionel baggrund inden for det felt, de arbejder med, ligesom der vil også være en læringsdel, hvor vi skaber en kobling mellem dit studie og projektet. Du vil også lære om arbejdet med frivillige ildsjæle, projektstyring og kommunikation internt og eksternt. Derudover vil du få et fællesskab med de andre studerende, der arbejder for KFUM-Spejderne.

KFUM-Spejderne er en professionel organisation, der indgår aftaler med andre organisationer og kommercielle partnere, for at vi sammen kan løfte de sager, vi er fælles om. Det kan være inden for det sociale, HR, det organisatoriske eller pædagogiske område. Det kan være projekter, der:

  • gør noget for socialt udsatte
  • arbejder med HR-processer for frivillige spejderledere
  • understøtter spejdergruppernes udvikling gennem organisatoriske samtaler
  • udarbejder læringsmaterialer.

Både i vores projekter og organisation fylder det meget, at vi kommunikerer med vores medlemmer på alle kanaler. Endelig har mange af vores projekter også en aktiveringsdel, hvor målet er, at spejdergrupper og partnere mødes lokalt for at skabe synlighed og omtale.

Din praktik

Rammerne omkring din ansættelse er en skriftlig aftale. Du har stor indflydelse på arbejdstiden og sammen finder vi løsninger på travle perioder på dit studie. For at skabe de rette synergier mellem projekterne har alle studerende arbejdsplads i vores udviklingsafdeling, men det kan også aftales, at opgaver løses hjemmefra. Når man arbejder med frivillige, er det naturligt, at arbejdstiden fra tid til anden foregår om aftenen og i weekender.

Hvis du er i gang med et studie, som rammer inden for nogle af de områder, vi arbejder med, er du velkommen til at udfylde nedenstående formular. Alle job bliver slået op, men vi bruger også vores database, når vi skal matche jobindhold og medarbejder. Vi indbyder altid til en samtale, inden vi indgår ansættelse eller praktikaftale.

Vi tager desværre ikke imod folkeskolepraktikanter, og vi kan ikke tilbyde løn under praktikforløb. Vi har heller ikke mulighed for at lave løntilskudsstillinger, ligesom vi kun i særlige tilfælde kan tilbyde virksomhedspraktik til nyuddannede.

Praktik og praktikanter