Foto: Mødrehjælpen
20-06-2022
I 2022 arbejder Spejderhjælpen sammen med Mødrehjælpen i en indsats mod vold mod børn.

Vær med i Spejderhjælpsugen 2022

Af Spejderhjælpen

Vil din gruppe lave meningsfyldt spejderarbejde? Og vil du som spejderleder give dine spejdere en mulighed for at gøre en konkret forskel for andre? Så skal I da være med i spejderhjælpsugen!

Der er alt for mange voldsudsatte børn i Danmark, der går under radaren, og alt for få af de børn, der har allermest brug for det, finder vej til den hjælp, Mødrehjælpen og andre tilbyder.

Men spejderne kan være med til at gøre en afgørende forskel. Sammen med Mødrehjælpen kan vi hjælpe de børn og unge, som selv oplever vold i hjemmet eller måske har en ven, som har sådan nogle oplevelser derhjemme. Det vil vi gøre ved at udbrede kendskabet blandt spejderne til Mødrehjælpens hjemmeside www.erduokay.dk og til Mødrehjælpens øvrige tilbud, så ingen børn oplever at stå alene med ansvaret.

En del af det meningsfulde spejderliv

De penge, danske spejdere tjener til Spejderhjælpen i år, går til Mødrehjælpen, som vil bruge pengene til at udvikle og styrke arbejdet med deres børneekspertpanel, så børnenes stemmer og perspektiver fortsat bliver hørt og vægtet. Mødrehjælpen vil også udvikle og målrette hjemmesiden www.erduokay.dk samt informationsmaterialer, der henvender sig til både voksne pårørende og børnene selv.

Det er nok de færreste, der kender "Spejdernes fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn". Til gengæld kender rigtig mange 'Spejderhjælpen', som er det, vi kalder fonden i dag. En uge i september hvert år engagerer spejdere fra de fem spejderkorps sig ved at tjene penge til Spejderhjælpen.

Gennem Spejderhjælpen lærer spejdere i alle aldre om ”duty to others”, altså hvordan vi som spejdere har en helt særlig pligt til at hjælpe dem omkring os, der ikke har det lige så godt som os selv. Der er også en pædagogisk værdi i, at spejderne ikke blot samler ind Spejderhjælpsugen, men skal gøre en aktiv indsats for at tjene penge. Der er selvfølgelig stadig den klassiske Spejderhjælp, hvor den enkelte spejder med et Spejderhjælpskort i hånden løser mindre arbejdsopgaver for venner og familie mod betaling. Men mange spejdergrupper er også kreative med nye idéer til fælles indtjening, hvor man i gruppen laver noget sammen – sponsorløb, kagesalg, fællesspisning med lokalsamfundet mv.

Læs mere om det nye samarbejde med Mødrehjælpen på Spejderhjælpens hjemmeside her

 

Spejderhjælpsugen 2022

I 2022 ligger spejderhjælpsugen fra lørdag den 17. september til og med søndag den 25. september. Fra midt i august kan I hente inspirationsmateriale til jeres spejdermøder op til spejderhjælpsugen på Spejderhjælpens hjemmeside, ligesom I kan downloade arbejdskort til spejderne, hvis I vil give jeres spejdere et arbejdskort fra Spejderhjælpen med hjem, så spejdernes ”arbejdsgivere” kan notere, hvordan spejderne har tjent penge.