Vær beredt - er KFUM-Spejdernes valgsprog
Mette Lundegaard
17-06-2020
Det er ikke kun i spejderlivet, at vi kan have gavn af at være beredte. Det gælder i hele vores hverdag - hele livet. Læs mere her.

"Vær beredt" sagde BP: En andagt om at være det

Af Morten Brosbøl Vibert, sognepræst i Rise Sogn

Begynd med at læse følgende stykke fra Biblen.

Derfor skal I ikke lade troen stå alene, men gøre alt, hvad I kan, for at følge den op med handling. Handlingen skal I følge op med indsigt, indsigten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med udholdenhed, og udholdenheden med respekten for Gud. Den skal I følge op ved at elske og hjælpe hinanden. I takt med at I tager alt det til jer, vil I hele tiden blive klogere på, hvem Jesus Kristus er. Men hvis I ikke tager det til jer, er I så kortsynede, at I nærmest glemmer, at der er slået en streg over det, I har gjort forkert. Derfor, kære venner, skal I stå fast på, at Gud har udvalgt jer. Hvis I gør det, vil I aldrig snuble. (Teksten er fra 2. Peters brev kapitel 1, vers 5-10, her fra den nye oversættelse: Bibelen 2020).

Og så et stykke fra Scouting for Boys af BP

Spejdere, Vær beredt! Både I jeres sind til at lytte og udføre alle ordrer, og også have udtænkt enhver ulykke eller situation før den sker, sådan at du ved, hvad der er det rigtige at gøre på det rigtige tidspunkt, og er villig til at gøre det. Også i jeres krop at være beredt ved at være stærk og aktiv og i stand til at gøre den rigtige ting på det rigtige tidspunkt, og også udføre det.

Forberedelse er vigtigt. Skal du bygge noget eller er på lejr, er det vigtigt at have de ting med du skal bruge, eller som du måske kan få brug for. Er du ude at cykle kan det fx. være en god ide at have lappegrej med - og så til de andre. For at man ved, hvad man kan få brug for, er det vigtigt at lytte til sin patruljeleder eller voksne leder. Det er dem, der (forhåbentligt) har styr på, hvad I skal bruge, og det er fra dem, man kan lære de ting, som man selv kan komme til at lære videre til andre. 

Vær beredt - hver dag

Når vi læser bibelteksten, taler den lidt om noget af det samme. Her tales der om handling, indsigt, selvbeherskelse, udholdenhed, respekt for Gud og det at elske og hjælpe hinanden. Det kan godt være at man ikke er helt sikker på hvad alle ordene betyder i praksis, men overordnet er det ord som lærer os at være forberedt til livet. 

Under Corona-tiden blev en del af os klar over, hvor svært det er at være beredt til enhver situation, og man kunne ikke altid vide, hvad man skulle gøre eller hvornår det rigtige tidspunkt var, for det skete så pludseligt. 

I Bibelen lærer vi, at Jesus kommer igen for at hente os hjem til sit Paradis. Der står ikke hvornår, bare at det vil ske pludseligt. Men de ting, der er nævnt i Bibelen, hjælper os til at vide, hvordan vi kan være beredte til det. Det hænger rigtig godt sammen med BP’s ”Vær beredt”. For begge steder handler det om forholdet til Gud og til alle dem vi får lov til at møde på vores vej. 

Slut af med Fadervor og Spejderbønnen.