24-09-2015
KlubLiv Danmark er skudt i gang, og 2000 medlemmer støtter allerede spejdere.

1. trin

Men for at få adgang til den og de kommende udbetalinger, så skal din gruppe være aktiveret i KlubLiv Danmarks system. Alle KFUM-Spejdergrupper er forhåndsregistreret hos KlubLiv Danmark, og de skal altså blot aktiveres. Det gør man inde på KlubLiv Danmarks hjemmeside, og det vil som regel være kasserens opgave, med mindre at andet er aftalt i gruppen. 

2. trin

Mere behøver man sådan set ikke at gøre. Men hvis din gruppe vil have større udbytte af ordningen, så kan du som kasserer/gruppeleder opfordre spejderne i sin gruppe, deres venner, forældre, bedsteforældre eller naboer til at tilmelde sig KlubLiv Danmark. Det gør man som privatperson ved at registrere sit Visa/Dankort på www.klublivdanmark.dk/medlemmer/ - det to minutter. Når man derefter bruger dit Visa/Dankort hos en Klubliv Sponsor (altså i en butik), optjener man sponsorstøtte til sin gruppe. Det er butikkerne, der betaler sponsorstøtten– altså er det helt gratis for privatpersoner.

3. trin

Man kunne også stoppe dér. Men hvis din gruppe for alvor vil have noget ud af ordningen, så kan I opfordre lokale erhvervsdrivende til at registrere sig hos Klubliv Danmark som KlubLiv Danmark Sponsorer. Det kan de gøre på KlubLiv Danmarks hjemmeside.   

Der er penge i det!

Så enkelt er det! Som kasserer/gruppeleder kan du altså være med til at bane vejen for, at din gruppe får noget ekstra at gøre godt med gennem KlubLiv Danmark. Det kan for eksempel være til at sætte spejderhytten i stand, uddanne ledere, tage på ture med spejderne eller spare op.