Foto: Johny Kristensen
23-09-2021
Vi har talt med to gruppekasserere, der her beskriver fordelene ved at bruge medlemsservice, når der skal opkræves kontingent.

Store fordele ved Medlemsservice

Marianne Jess er kasserer i Filip Gruppe på Amager, som har brugt Medlemsservice til at opkræve kontingent siden januar 2019.

Vi gik over til at opkræve kontingent gennem Medlemsservice, da det er en meget nem løsning for kassereren, fordi det er meget enkelt at lave opfølgninger af kontingenterne. Jeg var ikke med, da kontingentopkrævningen gennem Medlemsservice blev sat i søen i vores gruppe, men mit indtryk er, at der er en del forarbejde – og så kører det også bare derudaf og helt automatisk, fortæller Marianne Jess.

Marianne har været kasserer i gruppen i et år og har derfor kun lavet medlemsopgørelse én gang:

Jeg har kun lavet medlemsbekræftelse og medlemsopgørelse én gang, og det var ret ukompliceret. En af grundene hertil var, at der findes nogle ret gode vejledninger til alt, hvad man skal eller kan lave i Medlemsservice. I vores gruppe kører vi med forskellige kontingentsatser, men det er ganske ukompliceret at ændre et medlem fra én sats til en anden.

God support

I Lystrup Gruppe ved Aarhus er kasserer Line Gadegaard også ret glad for Medlemsservice. Da hun overtog kassererposten, ønskede hun at bruge Medlemsservice til kontingentopkrævning i stedet for det daværende elektroniske system. For det første var Medlemsservice billigere, og for det andet ville hun gerne bruge et system, hvor hun var sikker på at kunne få support. 

Det krævede en del arbejde at komme i gang, men jeg fik rigtig god hjælp af support-teamet. De svarer hurtigt på spørgsmål og slipper ikke én, før man har fået løst problemet, siger Line Gadegaard.  

En ekstra fordel ved at opkræve kontingent via medlemsservice er, at du til medlemsopgørelsen får forærende, hvem der har betalt kontingent til gruppe og hvor meget - så er arbejdet gjort for jer i forvejen, og der skal blot hakkes af.

Line Gadegaard bruger nu maksimalt en time i forbindelse med den halvårlige kontingentopkrævning. Hun har stort set ikke har noget arbejde undervejs, da rykkere sendes ud automatisk, og det er kun ganske få forældre, hun er nødt til at sende en reminder til på sms, hvis de ikke har betalt efter gentagne rykkere. Som regel skyldes det, at rykkerne er røget i spam, eller at medlemmet er stoppet. I de tilfælde sørger hun så for, at de bliver udmeldt. 

Jeg sørger for, at vi kun har de medlemmer registreret, som rent faktisk har betalt kontingent, og at alle indmeldte får betalt kontingentet inden næste kontingentopkrævning. Derfor er det også nemt at lave medlemsopgørelse. Det er dog ikke mig, der laver den… Jeg er MEGET begejstret for kontingentopkrævning igennem Medlemsservice og vil helt klart anbefale alle grupper at benytte sig af det!, slutter Line Gadegaard.

Find link til vejledninger og support af medlemsservice her